Opšta bolnica
  Vovjode Skopljanca 19, Beograd
  Call centar  011 78 58 777

Sa
nama

Naš tim i vi do brzog
ozdravljenja
Call centar  011 78 58 777

Stručan
Tim

Uvek na raspolaganju 24h
Call centar  011 78 58 777

Doktori

  • Specijalista opšte hirurgije

  Profesor dr Nebojša Stanković

  Od 2004. godine redovni profesor opšte hirurgije u VMA, Beograd (od 2012. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane). Od 2008. - predsednik Hirurške sekcije SLD-a ( reizabran 2011. godine za naredni 4 – godišnji period ).

  • Radiolog

  Dr Dragan Džufić

  KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje,Beograd, Šef odseka odeljenja za radiološko ultrazvučnu dijagnostiku II, od 2009. KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje, Načelnik odeljenja za radiološko ultrazvučnu dijagnostiku II, 2003-2009. KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje.

  • Hirurg

  Dr Dragan Ignjatović

  Specijalizaciju iz opšte hirurgije počeo je 1978.,a završio 1982 god. u Vojnomedicinskoj akademiji. Od tada je u VMA na dužnosti hirurga. Postavljen na dužnost Načelnika Klinike za opštu i vaskularnu hirurgiju 2000., a za Načelnika grupe hirurških klinika i glavnog hirurga vojske 2002.

  • Vaskularni hirurg

  Prof. dr. Božina Radević

  Autor 3 knjige, koautor u 5 knjiga, više od 200 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Mentor za 8 doktorskih disertacija, 9 magistratura i subspecijalizacija. Član nekoliko domaćih i inostranih profesionalnih specijalističkih i subspecijalističkih udruženja.