icon-white-7

“Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.”

— Erich Fromm

Hirurgija

Vaskularna i endovaskularna hirurgija

Sprovodimo najsloženije intervencije na vaskularnom sistemu…

Plastična, estetska i rekonstruktivna hirurgija

Najpopularnija grana hirurgije…

Anesteziologija

Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu terapiju.

Opšta hirurgija

Grana kliničke medicine koja se striktno bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje se leče radom ruku hirurga i primenom mehaničkih sredstava

Urologija

Grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom i dijagnostikom oboljenja urinarnog trakta kod muškaraca i kod žena.

Anesteziologija

Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu terapiju.

Ortopedija sa traumatologijom

Grana medicine koja se bavi hitnim prijemom i liječenjem svih nezgoda.

Dečja hirurgija

Sa timom specijalizovanih lekara za dečiju hirurgiju, UNA uspešno rešava sve probleme dečije hirurgije.

Maksilofacijalna hirurgija

Grana hirurgije koja se bavi oboljenjima glave i vrata

Grudna hirurgija

Grudna ili torakalna hirurgija podrazumeva hirurško lečenje oboljenje pluća, plućne maramice, velikih disajnih puteva…

Neuro hirurgija

Neurohirurgija predstavlja granu hirurgije koja se bavi operativnim lečenjem bolesti lobanje, mozga, kičme i živaca.