icon-white-7

“Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.”

— Erich Fromm

Hirurgija

Plastična, estetska i rekonstruktivna hirurgija

Najpopularnija grana hirurgije…

Opšta hirurgija

Grana kliničke medicine koja se striktno bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje se leče radom ruku hirurga i primenom mehaničkih sredstava

Anesteziologija

Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu terapiju.

Ortopedija sa traumatologijom

Grana medicine koja se bavi hitnim prijemom i liječenjem svih nezgoda.