icon-white-7

“Svaka prekomernost se suprotstavlja Prirodi.”

— Hipokrat

Interna medicina

Medicina (lat. ars medicinaeumetnost lečenja) je nauka i veština lečenja koja se bavi dijagnostikom, preventivom i terapijom fizičke i psihičke bolesti čoveka.

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. Tu spadaju kardiologija, endokrinologija, alergologija, pulmologija, reumatologija, hematologija i gastroenterologija.

Endokrinologija

Žlezde, i kako sa njihovim poremećajima

Kardiologija

Odeljenje koje se bavi bolestima srca i krvnih sudova.

Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata koji imaju problema sa disanjem i plućima.

Reumatologija

Proučavanjem reumatskih bolesti i njihovim lečenjem bavi se reumatologija.

Nefrologija

Nefrologija je grana interne medicine i pedijatrije koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega.

Gastroenterologija

Gastroenterologija predstavlja disciplinu Interne medicine. Naziv potiče od grčkih reči gastros, što znači stomak, enteron – creva i logosnauka.

Hematologija

Hematologija je nauka interne medicine koja se pretežno bavi proučavanjem krvi.