icon-white-7

“Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.”

— Erich Fromm

Alergologija

Alergologija je mlada nauka, ali i pored toga, ima sve veći značaj u medicini. Pre otkrića anafilaksije i alergije mnogi fenomeni u medicini su objašnjavani na drugačiji način. Tako da se sve veći broj oboljenja u raznim oblastima medicine, poput, interne medicine, otorinolargilogije, dermatovenerologije, pedijatrije itd., ubraja u alergijske bolesti.

allergy-18656_1280Predispozicija alergije je pre svega genetsko nasleđe. Prema statističkim podacima nekih američkih autora, ako je majka alergičar i deca će to biti u 50% slučajeva, ako je otac onda je verovatnoća da deca budu alergična 25%, a ako se desi da su oba roditelja onda je verovatnoća čak 75%.

Klinička slika alergisjkih reakcija se sastoji u napadima astme, kijanja, urtikarije i sl. Alergijske bolesti imaju nagli početak i mogu biti praćenje teškim šokovima.

Alergologija kao nauka, prevashodno se bavi posledicama odbrambenih reakcija organizma na prisustvo različitih alergena koja mogu biti u vazduhu ili namirnicama, a koje se mogu manifestovati kao respiratorne smetnje, smetnje sa varenjem ili kožne promene.

U bolnici UNA možete obaviti:

– Pregled interniste – alergologa
– Alergološke kožne probe na inhalacione i nutritivne alergene.

+381 11 785 8777

0-24h Sa Vama