icon-white-7

“Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.”

— Erich Fromm

Endokrinologija

Endokrinologija, predstavlja granu medicine koja se zanima endokrinim sistemom čoveka. Oboljenja endokrinog sistema izazvana su oboljenjima njegovih sastavnih delova tj. žleda i/ili poremećajem materija koje one luče tj. hormona. white-214497_1280 Endokrini sistem jedan je od sistema ljudskog organizma koji je zadužen za kontrolu, komunikaciju i koordinaciju svih procesa u organizmu. Endokrini sistem zajedno sa nervnim i reproduktivnim sistemom, bubrezima, crevima, jetrom i pankreasom kontroliše: – Nivo telesne energije; – Reprodukciju; – Rast i razvoj; – Unutrašnju ravnostežu organizma, tj. Homeostaza; – Odgovor na okruženje, stres i povrede Hormoni regulišu gotovo sve telesne funkcije, od reprodukcije, preko rasta i razvoja, do odgovora na stres. UNA sarađuje sa vrhunskim internistima endokrinologije, stručnjake za poremećaje u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, i za oboljenja koja nastaju kao posledica tih poremećaja – dijabetes, povećanu ili smanjenju funkciju štitne žlezde, neplodnost, metaboličke poremećaje, srčana oboljenja, osteoporozu, gojaznost…

+381 11 785 8777

0-24h Sa Vama