Gastroenterologija

“Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.” — Erich Fromm Gastroenterologija predstavlja disciplinu Interne medicine. Naziv potiče od grčkih rečigastros, što znači stomak, enteron – creva i logos – nauka. Bavi se proučavanjem bolesti probavnog sistema i to kako bolesti jednjaka, želuca, tankog crijeva, debelog creva, tako i bolesti, Pankreasa i … Continue reading Gastroenterologija