icon-white-7

“Svaka prekomernost se suprotstavlja Prirodi.”

— Hipokrat

Kardiologija

heartbeat-163709_1280

KARDIOLOŠKI PREGLED

Lekar specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije obavlja klinički pregled pacijenta. Kardiološki pregled počinje anamnezom, tačnije razgovorom sa pacijentom. Lekar obavlja intervju sa pacijentom, postavljajući pitanja o tegobama, simptomima bolesti i razlozima poseti kardiologu. Kada lekar pažljivo uzme anamnezu tj. istoriju bolesti, iskusan lekar može značajno suziti moguće uzroke bolesti.

Kardiološki pregled dalje podrazumeva inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje tenzije i EKG. Inspekcijom lekar posmatra spoljne znakove i simptome bolesti. Izuzetno iskusnom lekaru sama pojava bolesnika često otkriva dijagnozu bolesti i usmerava ga na prave dijagnostičke procedure.

Palpacijom lekar pregleda štitnu žlezdu, trbuh tj. abdomen, dojke, periferne pulseve -arterijske i venske, spoljne promene na telu.

Auskultacija je metod slušanja stetoskopom. Auskultacijom se pregledaju pluća, srce, veći krvni sudovi, peristaltika. Auskultacijom se mogu otkriti razna plućna obljenja, srčani šum, šum nad većim arterijama.

Tenziometar služi za merenje krvnog pritiska. Dobijaju se vrednosti sistolnog, odnosno gornjeg i dijastolnog tj. donjeg srčanog pritiska. EKG- pregled EKG (elektrokardiogram) beleži sa 6 standardnih odvoda i 6 prekordijalnih odvoda električnu aktivnost srca. Na osnovu EKG zapisa mogu se utvrditi: srčana frevenca, osovina srca, uvećanje srca, ishemija (angina pektoris, akutni infark miokarda), poremećaji ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa.

Kada se završi pregled, kardiolog postavlja radnu dijagnozu ili konačnu. Pacijent se upućuje ciljano na dodatne preglede i dobija terapiju ako je potrebno.

HOLTER EKG-a Holter monitoring EKG-a predstavlja neinvazivnu dijagnostičku procedura, koja se obavlja u ambulantnim ili bolničkim uslovima. Pacijentu se postave elektrode na grudni koš, koje su povezane sa aparatom, koji je veličine mobilnog telefona. Sam aparat, Holter EKG-a, beleži elektrokardiogram pacijenta sve vreme. Najčešće se nosi 24h. Tokom nošenja aparata pacijent ne sme da se kupa, pomera kablove i odlepljuje elektrode (o čemu dobija detaljno uputsvo prilikom postavljanja aparata). Pacijent tokom nošenja Holter-a, obavlja uobičajene dnevne aktivnosti, koje beleži u dnevnik.

Posle skidanja aparata sa pacijenta, kardiolog prebacuje podatke sa aparata na kompjuter i analizira EKG pacijenta. Kardiolog na osnovu analize EKG-a, određuje da li postoje poremećaji srčanog ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa, epizode ishemije. Indikacije za Holter EKG-a su: poremećaji srčanog ritma, krize svesti, vrtoglavice. Poremećaji ritma su opisani u posebnom poglavlju – ARITMIJE.

Vrtoglavice, nesvestice i gubitak svesti su posebno opisani.

+381 11 785 8777

0-24h Sa Vama