icon-white-7

“Svaka prekomernost se suprotstavlja Prirodi.”

— Hipokrat

Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata koji imaju problema sa disanjem i plućima. Lekari koji rade u bolnici UNA imaju dugogodišnje iskustvo i uspešno se bave prevencijom, dijgnostikom i lečenjem svih plućnih bolesti. Pregledom lekara specijaliste pneumoftiziologa, procenjuje se funkcionalno stanje respitarornog trakta, odnosno disajnog sistema i na osnovu tegoba i objektivnog nalaza predlažu se neophodne dijagnostičke procedure. U bolnici UNA leče se: 1.Oboljenja pluća izazvana infekcijom:

  • – akutni bronhitis
  • – zapaljenje pluća i plućne maramice
  • – tuberkuloza
  • – bronhiektazije
  • – gljivična oboljenja pluća

2. Bronhijalna astma 3. Hroničnu opstruktivnu bolest pluća /HOBP/ 4. Emfizem pluća 5. Hronična respiratorna insuficijencija 6. Embolija i infarkt pluća 7. Tumor bronhija, pluća i plućne maramice 8. Fibroza pluća, sarkoidoza

BRONHIJALNA ASTMA

Bronhijalna astma je hronično plućno obolenje koja se ispoljava u ponovljenim epizodama reverzibilne opstrukcije bronhija, a manifestuje se epizodama gušenja, kašlja i nedostatka vazduha uz često povećanu produkciju sekreta.

U nastanku bronhijalne astme učestvuju egzoantigeni ( izazivači iz spoljne sredine), a u već nastalom obolenju, ređe bez prethodne senzibilizacije, astmatične napade mogu da izazovu „paraimunološki“ i neimunološki faktori: fizički napor, neki analgetici kao i emocionalni faktor. Najčešći egzoantigeni su inhalacioni antigeni ( oni koji se unose udisanjem) kao što su polen, kućna prašina, posteljne stvari kao i životinjska dlaka a mnogo ređe astmatični napad mogu da izazovu nutritivni alergeni kao što su riba, jaja, orasi ili rakovi.Pored ovih dobro poznatih faktora, astmatični napad mogu da izazovu i brojni fizičko-hemijski agensi: hladnoća, parfemi, sveže boje, duvan, kozmetička sredstva, sprej aerosoli i bezinske pare, emocionalni faktori: stres, ljutnja, strah,nervoza i neki analgetici: aspirin, paracetamol.

U praksi se najčešće mogu susresti dva osnovna oblika bronhijalne astme: alergijski-extrinsic i infektivna bronhijalna astma ili kombinacijom ova dva oblika, mešanom, alergijsko infektivnom astmom. Pored ovih, najčešće zastupljenih obolika bolesti, postoje i drugi oblici ovog obolenja kao što su autonomna, psihogena, refleksna, astma u naporu i analgeticima izazvana astma.

Astmatični napad je posledica trijasa koji se ispoljava u spazmu glatke muskulatire bronhiola, oticanju njihove sluznice i nagomilavanju žilavog i lepljivog sekreta, što sve zajedno otežava prolaz vazduha u donjim disajnim putevima naročito izraženo za vreme izdisanja.

+381 11 785 8777

0-24h Sa Vama