icon-white-7

“Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.”

— Erich Fromm

Neurologija

U našoj ustanovi obavljamo veliki broj neurohiruških intervencija. Najčešće operativne procedure koje radimo su diskus hernije lumbalnog segmenta kičme, diskus hernije vratnog segmenta, kao i hirurgija perifernih nerava. Pored ovoga vršimo i kompleksne operacije ekspanzivnih promena kičmenog stuba. Opremljeni smo savremenim tehničkim uređajima, mikroskopom savremene (oznaka i karakteristike mikroskopa i slike iz operacione sale samo mikroskop i dok se radi u sali) generacije, kao i najsavremenijim instrumentarijumom za neurohiruške operacije. Lumbalne diskus hernije rade se najšire svetski prihvaćenom metodom minimalno invazivno, hiruškom tehnikom koja se stručno zove mikrodiscektomija! Vratne diskus hernije rade se minimalno invazivnom prednjom mikrodiscektomijom sa umetanjem veštačkog diska. Pored ovih najčešćih procedura radimo kompletnu hirurgiju perifernih nerava, kao i komplekse operacije ekspanivnih promena tj. tumora kičmenog stuba. Stručni tim konsultanata za neurohirurgiju čine iskusni hirurzi i to Puk.Dr. Ljubodrag Minić i major Nenad Novaković.

Neurologija predstavlja medicinsku disciplinu koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Neurologija i psihijatrija se jednim delom prepliću. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom. Bolnica UNA vam nudi sledeće mogućnosti: Pregled neurologa: – Color doppler krvnih sudova vrata i glave (TCD) – EEG ( elektroencefalografija) Terapija: – Intravenska terapija – Intramuskularna terapija NEUROHIRURGIJA – Tumori kičmene moždine – Diskopatie – Povrede kičmene moždine – Stabilizacija kičmenog stuba

Šta je elektroencefalografija (EEG)? Elektroencefalografija predstavlja grafički prikaz električne aktivnosti mozga, koja se registruje preko elektroda postavljenih na površini glave. Snimanje je neinvazivno tj. bezbolno i ne koristi se nikakvo zračenje. Jedini uslov za izvođenje EEG-a je da na površini glave nema svežih povreda, rana ili lokalnih infekcija, zbog čega elektrode ne bi smele da se postave na površinu glave. EEG snima promene električne aktivnosti mozga koji su posledica elektro-hemijskih i energetskih funkcija nervnih ćelija u stanju zdravlja i bolesti i ne može da prikaže misli, emocije, želje niti bilo koju drugu “višu kortikalnu funkciju” mozga. EEG se prvenstveno koristi kod epilepsije i drugih poremećaja svesti. EEG je od velikog značaja i kod encefalitisa, praćenja komatoznih stanja i potvrde moždane smrti, ekspanzivnih intrakranijalnih procesa i cerebrovskularnih bolesti. Zajedno sa “poligrafskim” senzorima je od značaja i za analizu poremećaja spavanja.

Povreda kičmene moždine Povreda kičmene moždine predstavlja nајčešće iznenada nastalo stanje koјe ima značaјan dugotrајаn uticaј na povređenu osobu u funkcionalnom, medicinskom i psihološkom pogledu. Uzroci povrede kičmene moždine uključuјu traumu, vaskularne poremećaјe, tumore, infekciјe i razvoјne poremećaјe. Retko se dešаvајu potpuni prekidi kičmene moždine. Subаkutni i sekundаrni efekti uključuјu otok, krvаrenje, ishemiјu, zаpаljenski proces kičmene moždine ili okolnih strukturа. Pošto su ove povrede često udružene sa povredom glave ili drugih organa i danas se dogadja da tokom pružanja prve pomoći na mestu nesreće i tokom transporta budu previđene, pa se nа tај nаčin nаknаdno dovede do ozbiljnih oštećenjа kičmene moždine. Zаto јe od velike vаžnosti dа se mere primаrnog zbrinjаvаnjа obаve nа prаvilаn nаčin, sа osobljem koјe јe obučeno zа te аktivnosti. Netrаumаtskа oštećenjа kičmene moždine nаstајu tokom multiple skleroze, spondilotične miјelopаtiјe, siringomiјeliјe, epidurаlnih аpscesа ili hemorаgiја, tumorа, trаnsferzаlnog miјelitisа, vаskulаrnih poremećаја krvnih sudovа kičmene moždine, deficitа vitаminа B12, HIV-а i porodičnih i degenerаtivnih oboljenjа. Razvoј spinalnih centara omogućava da zbrinjavanje ovih povreda, njihovo diјagnostikovanje i lečenje bude što uspešniјe.

+381 11 785 8777

0-24h Sa Vama