icon-white-7

“Svaka prekomernost se suprotstavlja Prirodi.”

— Hipokrat

Endokrina hirurgija

Bolnica UNA se bavi endokrinom hirurgijom u koju spadaju:

Štitasta žlezda (centar za hirurgiju štitaste žlezde) – biopsije, operacije struma, hipertireoze, karcinoma, paraštitna i nadbubrežna žlezda.

Operacije štitaste žlezde se rade zbog hipertireoze u sklopu Graves-Basedow-e bolesti, polinodozne strume, hroničnog zapaljenja (Hashimoto tireoiditisa) kada se pojave nodusi, nodus-adenoma i karcinoma.

Uklanjanje cele štitaste žlezde – totalna tiroidektomija je standardna operacija kod karcinoma. Izuzetno treba naglasiti da se kod karcinoma štitaste žlezde istovremeno rade disekcije limfnih nodusa na vratu i provera stražarskih, “sentinel” limfnih nodusa, što omogućava detekciju mikrometastaza koje bi standardnim pristupom ostale neprepoznate.

U Bolnici se rade i reoperacije zbog recidiva karcinoma štitaste žlezde u vratu i sredogruđu (mediastinum), ali i zbog neadekvatno urađenih primarnih operacija, operacije uznapredovalih i slabo diferentovanih karcinoma sa ciljem olakšavanja tegoba primene drugih terapijskih pristupa.

Takođe se rade operacije paraštitastih žlezda u sklopu primarnog hiperparatireoidizma zbog adenoma ili hiperplazije. Paraštitna žlezde je skup od četiri, ređe tri eptelne endokrine žlezde, sa unutrašnjim lučenjem, koje se nalaze uz zadnju stranu štitaste žlezde. Paraštitna žlezda utiče na povećanje jona kalcijuma u krvi i aktivira vitamin D. Bez njih nema života jer regulišu kalcijum u kostima, pa su zbog toga bitne za motorne sposobnosti. Regulišu kalcijum i fosfor u organizmu, učestvuju u razvoju kostiju i zuba i stvaranju vitamina D. Kod smanjenog lučenja hormona ove žlezde može doći do pojave rahitisa, odnosno poremećaja u razvoju kostiju.

+381 11 785 8777

0-24h Sa Vama