icon-white-7

“Svaka prekomernost se suprotstavlja Prirodi.”

— Hipokrat

Ortopedija sa traumatologijom

Odsek za traumatologiju i ortopediju se bavi lečenjem povreda koštano-zglobnog sistema i njihovih komplikacija, kao i hirurškim lečenjem deformiteta, degenerativnih i reumatskih oboljenja, tumora i drugih patoloških stanja koštano zglobnog sistema.

hospital-721240_1280

U zavisnosti od povrede sprovode se savremene hirurške procedure poput:

– Artroplastike ( ugradnja zglobova) kuka i kolena
– Revizione artroplastike velikih zglobova
– Artroskopske procedure na koljenu
– Hirurško lečenje svežih i zastarelih povreda lokomotomog sistema
– Hirurško lečenje ranih i poznih komplikacija povreda koštano-zglobnog sistema
– Hirurško lečenje mekotkivnih i koštanih tumora
– Lečenje sportskih povreda.

Artroskopija

Artroskopija predstavlja hiruršku proceduru tokom koje se unutrašnjost zgloba pregleda pomoću optičkog instrumenta, koji je istovremeno povezan sa  kamerom.  Na ovaj način ponekad je moguće i lečenje oštećenja zglobnih elemenata. Prednost artroskopske hirurgije u odnosu na klasičnu hiruršku metodu pristupa tj. artrotomiju, je u tome što je manje invazivna, tokom samog postupka operacije se nanosi manja šteta vezivnom tkivu, obezbedjuje se bolja vidljivost unutrašnjosti zgloba i brže je vreme oporavka nakon intervencije što je posebno značajno kod sportista. Pri radu se koriste manji hirurški instrumenti koji se uvode u zglob kroz jedan ili više dodatnih rezova. Pri artroskopskom pregledu ortopedski hirurg pravi mali rez na koži pacijenta kroz koji potom uvodi optički instrument tj. artroskop koji sadrži sistem sočiva i osvetljenja za uvećanje i osvetljavanje slike struktura iz unutrašnjosti zgloba. Slika se prenosi optičkim vlaknima do male kamere koja je povezana sa monitorom na kom hirurg posmatra unutrašnjost zgloba tokom pregleda ili terapijskog postupka. Na ovaj način se može uočiti u kakvom stanju se nalazi zglobna hrskavica, ligamenti, kapsula i druge zglobne structure. Ovako se može doneti odluka o što boljem i efikasnijem daljem lečenju. Dijagnoza zglobnih povreda postavlja se na osnovu pažljive anamneze u koju su uključeni razgovor sa pacijentom, klinički pregled i obično, radiografski pregled. Često se dešava da mogu biti neophodne i dodatne procedure kao što je magnetna rezonanca (MRI) ili kompjuterizovana tomografija (CT). Dijagnoza koja se postavlja tokom artroskopije može da bude pouzdanija nego nakon otvorene hirurške procedure ili radiografskog ispitivanja. Artroskopki se mogu pregledati gotovo svi zglobovi u telu. Danas su u širokoj primeni artroskopije kolena, ramena, ručnog i skočnog zgloba a u nešto manjoj i kuka, lakta i malih zglobova. Artroskopija se koristi u dijagnostici i lečenju zapaljenskih stanja zgloba, odnosno sinovitis, akutnih i hroničnih povreda zgloba.

Artroskopija kuka

Kuk predstavlja najveći kuglasti zglob u ljudskom telu i smešten je relativno duboko ispod slojeva masnog i mišićnog tkiva i čvrste zglobne čaure. Artroskopija kuka, koristi se u uklanjanju slobodnih tela iz zgloba kuka, pri lečenju povreda labruma, hrskavice i pri postojanju bolnog uklještenja “impingementa” tkiva unutar zgloba.

Artroskopija kolena

Artroskopijom kolena mogu da se ustanove i leče sledeći poremećaji:

– Prekidi ligamenata, meniskusa i tetiva
– Zapaljenje sinovije kolena tj. sinovitis
– Zglobni prelomi
– Slobodna zglobna tela sastavljena od hrskivice i kosti
– Oštećenja zglobne hrskavice

Lečenje sportskih povreda

Najveći napredak u sportskoj traumatologiji, kao i u lečenju povređenih zglobova, omogućila je endoskopska hirurgija, odnosno artroskopija kad je reč o kolenu. Ne postoji ni jedan zglob u ljudskom telu u koji se ne može ući sa odgovarajućom artroskopskom opremom. Prednosti ove hirurgije u odnosu na otvorenu hirurgiju su izuzetno velike: na mestu gde se instrument uvodi u zglob povreda mekih tkiva je izuzetno minimalna, rezovi su zanemarivi isto kao ogrebotine, pa se pacijent, ako su mu ostale strukture kolena očuvane vrlo brzo vraća sportu. Artroskopija u jednu ruku zahteva naprednu tehniku koja, između ostalog, omogućava snimanje i direktno narezivanje snimka operacije na CD. Neophodni elementi su: hladan izvor svetlosti, tjuner za endoskopsku kameru, povezan sistem sa viderikorderom i monitorom, hirurške ali i širokougaone optičke instrumente za praćenje rada na monitoru, koji takođe trpe sterilizaciju. Kožni rezovi pri izvođenju artroskopije su tako mali da sve skupa nisu veći od pet milimetara, pa pacijent može gotovo odmah da pokreće zglob. Zahvaljujući artroskopiji, operisani sportisti se brzo oslobađaju ortopedskih pomagala kao što su štake, a nose ortoze tipa udlaga, koje koleno u određenom vremenskom periodu štite od zadesnih povreda proklizavanja. Zato se preporučuje da pacjenti nakon operacije nose pomenute zaštitne ortroze šest do osam meseci. Pre tri decenije, oporavak sposrtiste posle operacije prednjeg ukrštenog ligamenta prosečno je trajao dve godine, ali većina njih se uglavnom nije vraćala sportu. Danas je to znatno drugačije, ali za lečenje sportskih povreda ostaje specifično to da one moraju brzo da budu prepoznate, na adekvatan način lečene, i to u visokospecijalizovanim ustanovama.