icon-white-7

“Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.”

— Erich Fromm

Opširnije

Plastična hirurgija

Korektivne operacije grudi mogu se raditi kod žena koje imaju:

– Male grudi (primenjuju se silikonski implantati)

– Spuštene grudi (radi se operacija podizanja grudi ili kombinuje podizanje grudi i primena silikonskih implantata)

– Velike grudi ( radi se operacija smanjivanja grudi)

– Rekonstrukcija dojke nakon mastektomije

– Kod žena koje imaju uvučene bradavice moguće je hirurškom intervencijom korigovati položaj bradavica

Korektivne operacije grudi mogu se raditi kod muškaraca koji imaju:

– Male grudne mišiće i žele da poprave izgled grudnog koša, moguće je postaviti silikonske implantate i postići izgled jačeg grudnog koša (Polandov sindrom)

– Ginekomastiju – prisustvo žlezdanog i masnog tkiva dojke

Primena silikonskih implantata

Silikonski implantati su posebno dizajnirane proteze od silikonskih polimera koje imaju blago neravnu površinu i proizvode se u različitim veličinama i različitog su oblika. Silikonska proteza u najvećem procentu ne izaziva reakciju tkiva i dobro se podnosi.

Operacija uvećanja grudi

Ugradnja silikona se radi u opštoj anesteziji i silikonske proteze se mogu postaviti ispred grudnog mišića (između velikog grudnog mišića i žlezde) ili iza velikog grudnog mišića. Proteze mogu biti okrugle ili anatomski oblikovane. Koja će se proteza primeniti zavaisi od veličine dojki, i konstitucije, kao i od želje pacijentkinje. Rez na koži može biti u pazušnoj jami, na pigmentovanom prstenu (areoli) bradavice ili u žlebu kože ispod dojke. Najveći broj operacija je rađen primenom reza ispod dojke. Ožiljak posle operacije je diskretan, a posle par meseci bledi i skoro se uopšte ne primećuje.

Posle operacije potrebno je obavezno nošenje specijalnih brushaltera najmanje mesec dana , a najmanje šest meseci ne smeju se nositi brushalteri sa žicama.

Korekcija spuštenih grudi

Kod žena koje su dojile i kod kojih je došlo do atrofije tkiva dojke kao i masnog tkiva u predelu dojki, nastaje poremećaj u položaju i obliku dojki , kao i u položaju bradavica.

Postoje četiri stadijuma ovog stanja, od kojih je prvi najblaži gde je bradavica spuštena i postoji blago spuštanje dojke, dok kod četvrtog stadijuma dojke imaju izgled kese, gde je bradavica na donjem polu dojke i dojka celom donjom stranom naleže na kožu trbuha.

Kod ove grupe pacijentinja radi se operacija podizanja dojki u kojoj se zateže koža dojki. Operacija se radi u opštoj anesteziji. Ožiljci posle operacije najčešće imaju oblik obrnutog slova T (nalaze se oko areole bradavice, zatim vertikalno od areole do žleba ispod dojke i duž celog žleba ispod dojke).

Kada postoji jaka atrofija i usahlost tkiva dojke, moguće je operaciju podizanja grudi kombinovati sa primenom silikonskih implantata (postavljanje silikonskih proteza u istoj operaciji).

Korekcija velikih grudi

Operacija se radi u opštoj anesteziji. Postoji veliki broj operativnih tehnika, ali sve se zasnivaju na tome da se ukloni višak tkiva i da se formira dojka prirodnog oblika i položaja bradavice. Kod operacije smanjenja grudi rezovi i ožiljci su identični kao i za podizanje dojki.

Rekonstrukcija dojki nakon operacije karcinoma

Broj žena obolelih od karcinoma dojki je u stalnom porastu. Cilj operacije karcinoma je da se ukloni tkivo tumora, ali i cela dojka.

Dokazano je da rekonstrukcija dojke nije štetna i da ne remeti kasnije preglede i kontrole. Dokazano je da žene kod kojih je urađena rekonstrukcija dojke žive znatno duže, jer su kompletno rehabilitovane i nemaju neprijatnosti zbog nedostatka dojke.

Postoji veliki broj mogućnosti za rekonstrukciju dojke. Može se primeniti:

– Silikonski impalantat

– Silikonski implantat i mišić sa leđa

– Rekonstrukcija mišićem sa trbuha

– Rekonstrukcija mikrohirurškom tehnikom

Posle 4 do 6 meseci nakon rekonstrukcije dojke moguće je uraditi rekonstrukciju bradavice kao i pigmentovanog prstena, ali je moguće i korigovati drugu dojku ako je potrebno i time u potpunosti postići estetski rezultat.

Dojka se može rekonstruisati i kod žena kod kojih je ranije uklonjena dojka. Tu postoji takođe niz operativnih tehnika i rezultati rekonstrukcije u potpunosti zadovoljavaju estetske zahteve i pacijentkinje su uvek zadovoljne.

Operacija uvučenih bradavica

Operacija uvučenih bradavica radi se u lokalnoj anesteziji. Rez na koži je postavljen na ivici areole i operacija traje relativno kratko. Konci se uklanjaju posle 7 do 10 dana.

Operacija uvećanih grudi kod muškaraca (ginekomastija)

Uvećano tkivo dojke kod muškaraca može biti veliki estetski problem. Operacija se radi u opštoj anesteziji, traje oko 1-2h i primenjuje se rez na koži na ivici areole (pigmentovanog prstena bradavice). Posle operacije rana je drenirana i dren se uklanja posle 1 do 3 dana, a konci se uklanjaju nakon 10-12 dana. Takođe ukoliko postoji uvećanje primarno masnog tkiva moguće je uraditi tehnikom liposukcije gde je oporavak znatno kraći. Potrebno je nošenje kompresivnih zavoja nekoliko dana posle intervencije.

Operacija ugradnje pektoralnih implantata kod muškaraca

Ugradnju implantata ispod grudnog mišića obično zahtevaju osobe koje ne mogu vežbama postići zadovoljavajući izgled. Takođe je primena ovih implantata indikovana kod pacijenata koji imaju urođeni nedostatak grudnog mišića (Polandov sindrom).

Operacija se radi u opštoj anesteziji i implantat se postavlja ispod mišića. Implantat je trouglastog oblika, a rez na koži je u predelu pazušne jame.

+381 11 785 8777

0-24h Sa Vama