icon-white-7

“Svaka prekomernost se suprotstavlja Prirodi.”

— Hipokrat

Dijagnostika

boy-469264_1280

Pedijatrija predstavlja granu medicine koja je definisana objektom svog interesa, odnosno detetom, od samog rođenja do kraja adolescencije. Prema tome pedijatrija je medicina razvojnog doba. U vezi sa granicama pedijatrije poslednjih godina se vremenski raspon ljudskog života u kojem deluje pedijatrija proširio, unazad u prenatalnom dobu do samog začeća i unapred do vremena posle dosezanja zrelosti.

Bolnica UNA, zdravlje dece stavlja na prvo mesto! Vrhunski pedijatri koji sarađuju sa bolnicom UNA, pružaju Vam mogućnost da uradite testove i preglede za Vašu decu:

– Pregled dece

– Spirometrija (test plućne funkcije)

– Bronhodilatatorni test (,,Ventolinski test’’)

– Ultrazvuk kukova

– Ultrazvuk CNS-a

– Ultrazvuk abdomena

– Ultrazvuk srca sa Dopplerom

– Vakcinacija u skladu sa kalendarom redovne imunizacije

+381 11 785 8777

0-24h Sa Vama