icon-white-7

“Lepe misli izgrađuju dušu.”

— John Marks Templeton

Radiologija

Radiologija predstavlja granu medicine koja se prevshodno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, tj. dijagnostikom. Primena radiologije u terapiji uglavnom je ograničena na lečenje malignih bolesti, ali i vaskularnih i drugih poremećaja kao što je slučaj sa invazivnom radiologijiom.

Radiološkim tehnikama nastoji da se vizuelizuje ljudsko telo i njegovi delovi, kako bi se otkrilo postojanje patoloških promena, koje bi se onda pravovremeno lečile.

Početak primene rentgenskih ili iks zraka (x-ray), u medicini označava početak radiologije. Upotreba ovih zraka revolucionarno je promenila pristup lekara ka pacijentima, kao I poimanje ljudkog tela uopšte. Pojavom rentgenskog zraka, lekari su po prvi put mogli da “zavire” u unutrašnjost tela, bez ikakvih hirurških zahvata. Kako se razvijala nauka, tako su pronađeni i drugi načini vizuelizacije ljudskog tela.

Danas pored klasičnog rentgenskog snimanja, postoji i ultrazvučno snimanje,kompjuterizovana tomografija odnosno skener, nuklearna magnetna rezonanca(NMR). Ove tehnike imale su za cilj da budu jednostavne za upotrebu I jeftine, poput ultra-zvuka. Da budu neškodljive za zdravlje, kao što su ultra-zvuk I NMR, ali I da daju potpuno novi pogled na ljudsko telo praveči poprečne preseke organa sa izuzetnom oštrinom slike, kakva se može dobiti skenerom. U zavisnosti od potreba pacijenta, UNA je u mogućnosti da obavi svu potrebnu radiološku dijagnostiku. Standardnim rendgen aparatom mogu se uraditi: snimci zglobova, pluća, trbuha, nativni snimci kostiju, ali i različite vrste kontrastnih snimanja. Bolnica UNA na raspolaganju ima ultrazvuk, mamograf i najsavremeniji 64-slajsni CT skener za pregled svih delova tela.

+381 11 785 8777

0-24h Sa Vama