Una bolnica - logo
Una bolnica - contact icon
Una bolnica - burger menu icon
Una bolnica - logo

Kontaktirajte nas

Doktori

Dr Dušan Bijelić - Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Dr Dušan Bijelić

Specijalista otorinolaringologije

OTORINOLARINGOLOGIJA

Dr Dušan Bijelić - Specijalista otorinolaringologije

Dr Dušan Bijelić

specijalista otorinolaringologije

OTORINOLARINGOLOGIJA

Istaknute usluge

KOREKCIJA DEVIJACIJE NOSNE PREGRADE

RINOPLASTIKA
(ESTETSKA OPERACIJA NOSA)

EDNOSKOPSKA SINUSNA HIRURGIJA

HIRURGIJA GLASNIH ŽICA I VOKALNOG APARATA:

FONOSURGIJA
(HIRURGIJA VOKALNIH ŽICA)

OPERACIJA POLIPA NA GLASNIM ŽICAMA

HIRURGIJA LARINKSA I TRAHEJE:

EDNOSKOPSKA RESEKCIJA

REKONSTRUKCIJA LARINKSA

UKLANJANJE KRAJNIKA (ADENOTOMIJA)

UKLANJANJE TONZILA (TONZILEKTOMIJA)

UGRADNJA TUBALNIH KATETERA
ZA PREVENCIJU UPALA UHA

UKLANJANJE CISTA I TUMORA
U PODRUČJU GLAVE I VRATA

Istaknute usluge

korekcija devijacije nosne pregrade

rinoplastika (estetska operacija nosa)

endoskopska sinusna hirurgija

hirurgija glasnih žica i vokalnog aparata:

fonosurgija (hirurgija vokalnih žica)

operacija polipa na glasnim žicama

hirurgija larinksa i traheje:

endoskopska resekcija

rekonstrukcija larinksa

uklanjanje krajnika (adenotomija)

uklanjanje tonzila (tonzilektomija)

ugradnja tubalnih katetera za prevenciju upala uha

uklanjanje cista i tumora u području glave i vrata

Biografija

Dr. Dušan Bijelić je istaknuti specijalista otorinolaringologije s impresivnim iskustvom u oblasti konzervativnog i hirurškog lečenja. Sa svojih 13 godina načelničke pozicije na ORL klinici Vojnomedicinske akademije (VMA), stekao je duboko znanje i stručnost u svim aspektima otorinolaringologije.

Rođen je 9. marta 1953. godine u Donjoj Slatini, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1978. godine, a specijalistički ispit iz otorinolaringologije položio je 1990. godine sa odličnim uspehom. Pored opšteg medicinskog znanja, dr. Bijelić se ističe svojom stručnošću u funkcionalno-estetskoj hirurgiji nosa i sinusa, kao i u lečenju promena na glasnim žicama kod vokalnih solista, advokata, prosvetnih radnika, glumaca i drugih profesionalaca koji zavise od svojih glasova.

Dr. Bijelić može se pohvaliti sa preko 25.000 uspešno izvedenih operacija, među kojima se ističe veliki broj hirurških zahvata na nosu i sinusima, ali i kompleksne operacije larinksa i traheje. Stalno se usavršava kroz učešće na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, seminarima i drugim vidovima stručnog usavršavanja kako bi ostao u toku sa najnovijim dostignućima u otorinolaringologiji.

Dr. Dušan Bijelić je član mnogih prestižnih udruženja, uključujući AO Spine (udruženje spinalnih hirurga), Svetsku federaciju neurohirurških udruženja, Evropsku asocijaciju neurohirurga, Udruženje neurohirurga Srbije i Srpsko lekarsko društvo (SLD). Njegovo stručno angažovanje i posvećenost medicini čine ga cenjenim stručnjakom u oblasti otorinolaringologije.

Galerija

Biografija

dr Dušan Bijelić

Dr. Dušan Bijelić je istaknuti specijalista otorinolaringologije s impresivnim iskustvom u oblasti konzervativnog i hirurškog lečenja. Sa svojih 13 godina načelničke pozicije na ORL klinici Vojnomedicinske akademije (VMA), stekao je duboko znanje i stručnost u svim aspektima otorinolaringologije.

Rođen je 9. marta 1953. godine u Donjoj Slatini, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1978. godine, a specijalistički ispit iz otorinolaringologije položio je 1990. godine sa odličnim uspehom. Pored opšteg medicinskog znanja, dr. Bijelić se ističe svojom stručnošću u funkcionalno-estetskoj hirurgiji nosa i sinusa, kao i u lečenju promena na glasnim žicama kod vokalnih solista, advokata, prosvetnih radnika, glumaca i drugih profesionalaca koji zavise od svojih glasova.

Dr. Bijelić može se pohvaliti sa preko 25.000 uspešno izvedenih operacija, među kojima se ističe veliki broj hirurških zahvata na nosu i sinusima, ali i kompleksne operacije larinksa i traheje. Stalno se usavršava kroz učešće na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, seminarima i drugim vidovima stručnog usavršavanja kako bi ostao u toku sa najnovijim dostignućima u otorinolaringologiji.

Dr. Dušan Bijelić je član mnogih prestižnih udruženja, uključujući AO Spine (udruženje spinalnih hirurga), Svetsku federaciju neurohirurških udruženja, Evropsku asocijaciju neurohirurga, Udruženje neurohirurga Srbije i Srpsko lekarsko društvo (SLD). Njegovo stručno angažovanje i posvećenost medicini čine ga cenjenim stručnjakom u oblasti otorinolaringologije.

Galerija

Una bolnica - contact icon
Una bolnica - pozadina
Una bolnica - logo

Pronađite nas na mrežama

NASLOVNA

USLUGE

DOKTORI

KONTAKT

Copyright © 2023 Una bolnica - Sva prava zadržana
Oratorri Comunicazioni

Una bolnica - pozadina
Una bolnica - logo

NASLOVNA

USLUGE

DOKTORI

KONTAKT

Pronađite nas na mrežama

Una bolnica - facebook icon
Una bolnica - instagram icon
Una bolnica - youtube icon

Oratorri Comunicazioni     Copyright © 2023 Una bolnica - Sva prava zadržana

Una bolnica - arrow icon