Una bolnica - logo
Una bolnica - contact icon
Una bolnica - burger menu icon
Una bolnica - logo

Kontaktirajte nas

Doktori

Prof. dr Ljubodrag Minić - Specijalista neurohirurgije

Prof. dr Ljubodrag Minić

Specijalista neurohirurgije

NEUROHIRURGIJA

dr Ana Malivuković - Specijalista neurohirurgije

Prof. dr Ljubodrag Minić

specijalista neurohirurgije

NEUROHIRURGIJA

Istaknute usluge

HIRURGIJA TUMORA MOZGA

HIRURGIJA KIČME

CEREBROVASKULARNA HIRURGIJA

HIRURGIJA PERIFERNIH NERAVA

HIDROCEFALUS

EPILEPSIJA

TRAUMA GLAVE

STEREOTAKTIČKA HIRURGIJA

NEUROENDOSKOPIJA

DEGENERATIVNE BOLESTI KIČME

Istaknute usluge

hirurgija tumora mozga

hirurgija kičme

cerebrovaskularna hirurgija

hirurgija perifernih nerava

hidrocefalus

epilepsija

trauma glave

stereotaktička hirurgija

neuroendoskopija

degenerativne bolesti kičme

Biografija

Prof. dr Ljubodrag Minić je priznati specijalista neurohirurgije sa bogatim iskustvom i impresivnom naučnom pozadinom. Osnovne studije je završio na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 1983. godine, dok je specijalizaciju izvršio na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije 1991. godine.

Kao deo svog profesionalnog razvoja, pohađao je kurs neurohirurške primene UZ aspiratora na Univerzitetu u Pragu i usavršavao se iz oblasti cerebrovaskularne hirurgije na Kliničkom centru Ljubljana.

Prof. dr Ljubodrag Minić je stekao značajno radno iskustvo radeći kako u privatnim, tako i u državnim ustanovama. Njegovo stručno znanje prepoznato je kroz više od 33 naučna rada objavljena kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Pored svoje lekarske prakse, Prof. dr Ljubodrag Minić je posvećen i pedagoškom radu. Trenutno je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije, gde prenosi svoje znanje i iskustvo budućim generacijama lekara.

Galerija

Biografija

prof. dr Ljubodrag Minić

Prof. dr Ljubodrag Minić je priznati specijalista neurohirurgije sa bogatim iskustvom i impresivnom naučnom pozadinom. Osnovne studije je završio na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 1983. godine, dok je specijalizaciju izvršio na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije 1991. godine.

Kao deo svog profesionalnog razvoja, pohađao je kurs neurohirurške primene UZ aspiratora na Univerzitetu u Pragu i usavršavao se iz oblasti cerebrovaskularne hirurgije na Kliničkom centru Ljubljana.

Prof. dr Ljubodrag Minić je stekao značajno radno iskustvo radeći kako u privatnim, tako i u državnim ustanovama. Njegovo stručno znanje prepoznato je kroz više od 33 naučna rada objavljena kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Pored svoje lekarske prakse, Prof. dr Ljubodrag Minić je posvećen i pedagoškom radu. Trenutno je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije, gde prenosi svoje znanje i iskustvo budućim generacijama lekara.

Galerija

Una bolnica - contact icon
Una bolnica - pozadina
Una bolnica - logo

Pronađite nas na mrežama

NASLOVNA

USLUGE

DOKTORI

KONTAKT

Copyright © 2023 Una bolnica - Sva prava zadržana
Oratorri Comunicazioni

Una bolnica - pozadina
Una bolnica - logo

NASLOVNA

USLUGE

DOKTORI

KONTAKT

Pronađite nas na mrežama

Una bolnica - facebook icon
Una bolnica - instagram icon
Una bolnica - youtube icon

Oratorri Comunicazioni     Copyright © 2023 Una bolnica - Sva prava zadržana

Una bolnica - arrow icon