Una bolnica - logo
Una bolnica - contact icon
Una bolnica - burger menu icon
Una bolnica - logo

Kontaktirajte nas

Doktori

dr Marko Bumbaširević - Ortoped

Prof. dr Marko
Bumbaširević

Ortoped

ORTOPEDIJA

dr Marko Bumbaširević - Ortoped

Prof. dr Marko Bumbaširević

Ortoped

ORTOPEDIJA

Istaknute usluge

REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA

MIKROHIRURGIJA

ORTOPEDSKE OPERACIJE KIČME

OPERACIJE ZGLOBOVA
(KUK, KOLENO, RAMENA)

REKONSTRUKCIJA TETIVA I LIGAMENATA

LEČENJE SPORTSKIH POVREDA

HIRURGIJA KOSTIJU
(UKLJUČUJUĆI LEČENJE PRELOMA)

ARTROSKOPIJA ZGLOBOVA

OPERACIJA STOPALA I GLEŽNJA

PLASTIČNA HIRURGIJA EKSTREMITETA

Istaknute usluge

rekonstruktivna hirurgija

Mikrohirurgija

ortopedske operacije kičme

operacije zglobova (kuk, koleno, ramena)

rekonstrukcija tetiva i ligamenata

lečenje sportskih povreda

hirurgija kostiju (uključujući lečenje preloma)

artroskopija zglobova

operacije stopala i gležnja

plastična hirurgija ekstremiteta

Biografija

Sa preko 20 godina iskustva, on je sinonim za vrhunsku negu pacijenata i izvanredno znanje. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirao 1994. godine.

Prof. Bumbaširević je profesor ortopedske hirurgije i traumatologije, a od 2001. do 2014. godine bio je direktor Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije. Danas je šef Katedre za rekonstruktivnu hirurgiju i mikrohirurgiju.

Njegovo bogato iskustvo obuhvata širok spektar ortopedskih operacija i tretmana. Kroz više stotina radova objavljenih u vodećim međunarodnim časopisima, međunarodnim udžbenicima i nacionalnim monografijama, Prof. Bumbaširević je dao značajan doprinos polju ortopedije.

Prof. Bumbaširević je takođe imao značajne funkcije u međunarodnim udruženjima. Bio je predsednik Evropskog udruženja mikrohirurga 2016. godine, što je svedočanstvo o njegovom priznanju i autoritetu u struci. Takođe je bio postavljen za predsednika Komiteta za ortopedsku mikrohirurgiju, gde je aktivno učestvovao u kreiranju programa, organizovanju okruglih stolova i strategija u ovoj oblasti medicine.

Galerija

Biografija

prof. Dr Marko Bumbaširević

Sa preko 20 godina iskustva, on je sinonim za vrhunsku negu pacijenata i izvanredno znanje. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirao 1994. godine.

Prof. Bumbaširević je profesor ortopedske hirurgije i traumatologije, a od 2001. do 2014. godine bio je direktor Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije. Danas je šef Katedre za rekonstruktivnu hirurgiju i mikrohirurgiju.

Njegovo bogato iskustvo obuhvata širok spektar ortopedskih operacija i tretmana. Kroz više stotina radova objavljenih u vodećim međunarodnim časopisima, međunarodnim udžbenicima i nacionalnim monografijama, Prof. Bumbaširević je dao značajan doprinos polju ortopedije.

Prof. Bumbaširević je takođe imao značajne funkcije u međunarodnim udruženjima. Bio je predsednik Evropskog udruženja mikrohirurga 2016. godine, što je svedočanstvo o njegovom priznanju i autoritetu u struci. Takođe je bio postavljen za predsednika Komiteta za ortopedsku mikrohirurgiju, gde je aktivno učestvovao u kreiranju programa, organizovanju okruglih stolova i strategija u ovoj oblasti medicine.

Galerija

Una bolnica - contact icon
Una bolnica - pozadina
Una bolnica - logo

Pronađite nas na mrežama

NASLOVNA

USLUGE

DOKTORI

KONTAKT

Copyright © 2023 Una bolnica - Sva prava zadržana
Oratorri Comunicazioni

Una bolnica - pozadina
Una bolnica - logo

NASLOVNA

USLUGE

DOKTORI

KONTAKT

Pronađite nas na mrežama

Una bolnica - facebook icon
Una bolnica - instagram icon
Una bolnica - youtube icon

Oratorri Comunicazioni     Copyright © 2023 Una bolnica - Sva prava zadržana

Una bolnica - arrow icon