Una bolnica - logo
Una bolnica - contact icon
Una bolnica - burger menu icon
Una bolnica - logo

Kontaktirajte nas

Doktori

Prof dr Slavko Tomić - Ortoped

Prof. dr Slavko
Tomić

Ortoped

ORTOPEDIJA

Prof dr Slavko Tomić - Ortoped

Prof. dr Slavko Tomić

ortoped

ORTOPEDIJA

Istaknute usluge

METODA ILIZAROVA ZA LEČENJE RAZLIČITIH PATOLOGIJA

REKONSTRUKTIVNA ORTOPEDIJA

TRAUMATOLOGIJA LOKOMOTORNOG SISTEMA

ARTROSKOPIJA ZGLOBOVA

ZAMENA ZGLOBOVA
(KUK, KOLENO)

REKONSTRUKCIJA LIGAMENATA I TETIVA

KORIGOVANJE DEFORMITETA KOSTIJU
(SKOLIOZA, RAVNA STOPALA)

Istaknute usluge

metoda Ilizarova za lečenje različitih patologija

rekonstruktivna ortopedija

traumatologija lokomotornog sistema

artroskopija zglobova

zamena zglobova (kuk, koleno)

rekonstrukcija ligamenata i tetiva

korigovanje deformiteta kostiju (skolioza, ravna stopala)

Biografija

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1979. godine, a specijalizirao ortopedsku hirurgiju sa traumatologijom 1989. godine. Magistrirao je 1986. godine, a doktorirao 1993. godine.

Prof. Tomić je redovni profesor Hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i trenutno obavlja funkciju šefa Katedre za ortopediju i traumatologiju. Takođe je načelnik Odeljenja rekonstruktivne ortopedije i traumatologije lokomotornog sistema Instituta "Banjica".

Sa svojim značajnim naučno-stručnim doprinosom, Prof. Tomić je autor 150 radova koji su objavljeni u najpriznatijim međunarodnim i domaćim časopisima. Takođe je autor 12 stručnih knjiga i često se citira u međunarodnim stručnim knjigama i udžbenicima, što je jasno priznanje njegove stručnosti.

Prof. Tomić je posvetio mnogo vremena stručnom usavršavanju, a proveo je pet godina na subspecijalizaciji u Ruskom centru "Rekonstruktivna traumatologija i ortopedija - Ilizarov" u Kurganu. Poseduje sertifikate za lečenje različitih patologija lokomotornog sistema metodom Ilizarova. U svojoj bogatoj karijeri, izveo je više od 10.000 operacija iz domena rekonstruktivne ortopedije i traumatologije.

Galerija

Biografija

prof. dr Slavko Tomić

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1979. godine, a specijalizirao ortopedsku hirurgiju sa traumatologijom 1989. godine. Magistrirao je 1986. godine, a doktorirao 1993. godine.

Prof. Tomić je redovni profesor Hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i trenutno obavlja funkciju šefa Katedre za ortopediju i traumatologiju. Takođe je načelnik Odeljenja rekonstruktivne ortopedije i traumatologije lokomotornog sistema Instituta "Banjica".

Sa svojim značajnim naučno-stručnim doprinosom, Prof. Tomić je autor 150 radova koji su objavljeni u najpriznatijim međunarodnim i domaćim časopisima. Takođe je autor 12 stručnih knjiga i često se citira u međunarodnim stručnim knjigama i udžbenicima, što je jasno priznanje njegove stručnosti.

Prof. Tomić je posvetio mnogo vremena stručnom usavršavanju, a proveo je pet godina na subspecijalizaciji u Ruskom centru "Rekonstruktivna traumatologija i ortopedija - Ilizarov" u Kurganu. Poseduje sertifikate za lečenje različitih patologija lokomotornog sistema metodom Ilizarova. U svojoj bogatoj karijeri, izveo je više od 10.000 operacija iz domena rekonstruktivne ortopedije i traumatologije.

Galerija

Una bolnica - contact icon
Una bolnica - pozadina
Una bolnica - logo

Pronađite nas na mrežama

NASLOVNA

USLUGE

DOKTORI

KONTAKT

Copyright © 2023 Una bolnica - Sva prava zadržana
Oratorri Comunicazioni

Una bolnica - pozadina
Una bolnica - logo

NASLOVNA

USLUGE

DOKTORI

KONTAKT

Pronađite nas na mrežama

Una bolnica - facebook icon
Una bolnica - instagram icon
Una bolnica - youtube icon

Oratorri Comunicazioni     Copyright © 2023 Una bolnica - Sva prava zadržana

Una bolnica - arrow icon