Una bolnica - logo
Una bolnica - contact icon
Una bolnica - burger menu icon
Una bolnica - logo

Kontaktirajte nas

Doktori

Dr Živorad Nikolić - Specijalista maksilofacijalne hirurgije

Dr Živorad Nikolić

Specijalista maksilofacijalne hirurgije

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

Dr Živorad Nikolić - Specijalista maksilofacijalne hirurgije

Dr Živorad Nikolić

specijalista maksilofacijalne hirurgije

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

Istaknute usluge

REKONSTRUKTIVNA MIKROHIRURGIJA

KRANIOFACIJALNA HIRURGIJA

ESTETSKA HIRURGIJA GLAVE I VRATA

IMPLANTOLOGIJA: POSTAVLJANJE
DENTALNIH IMPLANTATA

OPERACIJA TUMORA LOBANJE

UGRADNJA VEŠTAČKIH KOSTIJU

REKONSTRUKCIJA FUNKCIONALNOSTI
I IZGLEDA MEKIH TKIVA

KOREKCIJA ASIMETRIJE LICA

REKONSTRUKCIJA VILICA

TRETMAN TRAUME LICA I VILICA

Istaknute usluge

rekonstruktivna mikrohirurgija

kraniofacijalna hirurgija

estetska hirurgija glave i vrata

implantologija: Postavljanje dentalnih implantata

operacija tumora lobanje

ugradnja veštačkih kostiju

rekonstrukcija funkcionalnosti i izgleda mekih tkiva

korekcija asimetrije lica

rekonstrukcija vilica

tretman traume lica i vilica

Biografija

Dr Živorad Nikolić je specijalista maksilofacijalne hirurgije sa bogatim iskustvom. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu 1986. godine, a zatim je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine. Pored toga, magistrirao je 1992. godine, a doktorsku disertaciju odbranio je 2006. godine.

Sa preko 20 godina iskustva, dr Živorad Nikolić uspešno se bavi plastičnom i maksilofacijalnom hirurgijom na glavi i vratu. Izveo je više od 6000 operacija u opštoj anesteziji. Posebno se interesuje za rekonstruktivnu mikrohirurgiju i kraniofacijalnu hirurgiju, što potvrđuju njegovi radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima. Takođe, uspešno se bavi estetskom hirurgijom glave i vrata, kao i implantologijom.

Dr Živorad Nikolić je autor i prezentator preko 130 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim skupovima. Održao je više od 30 predavanja u zemlji i inostranstvu. Takođe je koautor u knjizi "Hirurgija tumora lobanje" i monografiji "Rana dijagnostika kancera epitelnog tkiva".

Udruženja kojima je član su Udruženje Maksilofacijalnih Hirurga Srbije, Evropsko Udruženje za Kranio-Maksilofacijalnu Hirurgiju i Internacionalno Udruženje za Oralnu i Maksilofacijalnu Hirurgiju.

Galerija

Biografija

dr Živorad Nikolić

Dr Živorad Nikolić je specijalista maksilofacijalne hirurgije sa bogatim iskustvom. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu 1986. godine, a zatim je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine. Pored toga, magistrirao je 1992. godine, a doktorsku disertaciju odbranio je 2006. godine.

Sa preko 20 godina iskustva, dr Živorad Nikolić uspešno se bavi plastičnom i maksilofacijalnom hirurgijom na glavi i vratu. Izveo je više od 6000 operacija u opštoj anesteziji. Posebno se interesuje za rekonstruktivnu mikrohirurgiju i kraniofacijalnu hirurgiju, što potvrđuju njegovi radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima. Takođe, uspešno se bavi estetskom hirurgijom glave i vrata, kao i implantologijom.

Dr Živorad Nikolić je autor i prezentator preko 130 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim skupovima. Održao je više od 30 predavanja u zemlji i inostranstvu. Takođe je koautor u knjizi "Hirurgija tumora lobanje" i monografiji "Rana dijagnostika kancera epitelnog tkiva".

Udruženja kojima je član su Udruženje Maksilofacijalnih Hirurga Srbije, Evropsko Udruženje za Kranio-Maksilofacijalnu Hirurgiju i Internacionalno Udruženje za Oralnu i Maksilofacijalnu Hirurgiju.

Galerija

Una bolnica - contact icon
Una bolnica - pozadina
Una bolnica - logo

Pronađite nas na mrežama

NASLOVNA

USLUGE

DOKTORI

KONTAKT

Copyright © 2023 Una bolnica - Sva prava zadržana
Oratorri Comunicazioni

Una bolnica - pozadina
Una bolnica - logo

NASLOVNA

USLUGE

DOKTORI

KONTAKT

Pronađite nas na mrežama

Una bolnica - facebook icon
Una bolnica - instagram icon
Una bolnica - youtube icon

Oratorri Comunicazioni     Copyright © 2023 Una bolnica - Sva prava zadržana

Una bolnica - arrow icon