Hirurško iskustvo 37 godina.
Rođen je u Aleksincu 1947 godine.
Medicinskifakultet u Beogradu završio 1972 godine.
Specijalizaciju iz opšte Hirurgije završio u VMA od 1978 do 1982 god., doktor medicinskih nauka iz Hirurgije od 1993 god., Načelnik klinike za opštu I vaskularnuhirurgiju VMA postao 2000 god.,
Načelnik grupe hirurških klinika I glavni hirurg vojske 2002 god. i redovni profesor iz Hirurgije 2005 godine.
Od odlaska u penziju radi uprivatnim hirurškim klinikama na osnovu ugovora.
Član je Lekarske komore sa licencom br. 103052

NASTAVNA AKTIVNOST
IDEJNI PROJEKTI: Doktorskih teza, Master radova I Specijalističkih radova
EDUKACIJA: Specijalizanata I hirurga
Objavio je tri knjige za studente, ima 15 poglavlja u knjigama, 147 radova sa ukupnim brojem bodova R + M=323

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, LEČENJE

OPERATIVNO LEČENJE

HIRURGIJA ABDOMENA I ENDOKRINIH ŽLEZDA:
HERNIJE: preponske(ingvinalneifemoralne)urođene, stećene,umbilikalne I epigastrične, ventralne I lumbalne,postoperativne I recidivne
DOJKA: displazije, ciste, mastitis, tumori( benigniimaligni), hirurška prevencija carcinoma dojke (operativno otklanjanje rizika)
TIREOIDNA ŽLEZDA: strume, ciste, tumori
PARATIREOIDNE ŽLEZDE: adenomi, hiperplazija, karcinom
JETRA I ŽUČNI PUTEVI: žučnekese (operacije klasične I laparoskopske), obstruktivne žutice (kamenci I tumori žučnih vodova), ciste jetre (ehinokokne i simplex), tumor ijetre (benigni, maligni I metastaze)
PANKREAS: akutniihroničnipankreatitis, ciste I tumori pankreasa
SLEZINA: ciste, hematomiiabscesi slezine, povrede I autotransplantacija slezine
ŽELUDAC I DUOENUM: ulkusna bolest (krvarenja, perforacije, stenoze), benigni I maligni tumori
TANKO I DEBELO CREVO: divertikuloza, polipoza, Kronovabolest, Ulceroznikolitis, benigni I maligni tumori
ANOREKTUM: tumori, fisure, fistule, perianalniabsces, hemoroidi
GINEKOLOGIJA: PVU malignomi, miomi I karcinomi uterusa,vezikovaginalne irektovaginalne fistule, Totalna pelvična exenteracija TPE

VASKULARNA HIRURGIJA:
DIJALIZA: kreiranje vaskularnog pristupa zaobavljanje Hemodijalize: A-V fistula, Transpozicija vene safene, plasiranje peritonealnog katetera.
VENE: tromboflebitis I flebotromboza, proširene vene, varikozni sindromiulkusi (operacije u opštoj I lokalnojanesteziji)
ARETERIJE: tromboembolije I okluzije, angiosklerotične promene, dijabetično stopalo

LAPAROSKOPSKA HIRURGIJA.
Pleuroskopija sa resekcijom I biopsijompluća
Laparoskopska operacija žučnekese I preposnkih kila
Cistoskopija kod tumora i fistula mokraćne bešike sa okolnim organima

REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA:
Hirurško rešavanje komplikacija nakon povrede
Korekcije nakon komplikacija hirurškog lečenja
Hirurška prevencija carcinoma dojke

HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA:
Infekcijei ishemije tkiva
Dijabetično stopalo