drprotic

Specijalista ginekologije i akušerstva

Radna biografija

Rodjen 10. juna 1946 u Beogradu, Petu beogradsku gimnaziju završio u Beogradu 1965 godine i iste godine upisuje Medicinski fakultet u Beogradu koji završava u roku odnosno 1971 godine. Sanitetsku oficirsku školu (SOŠ) završio 1973 godine.

1974 gidine započeo specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva a specijalistički ispit položio 29.juna 1978 godine sa odličnim uspehom pred komisijom jednog od najvećih stručnjaka jugoslovenske ginekologije prof.dr. Dragomira Mladenovića u Ginekološko- akušerskoj klinici Narodni Front u Beogradu.

25 godina radio u Železničkoj bolniici i Kliničko-bolničkom  centru dr Dragiša Mišović u Beogradu.

U periodu od 1979 do 1985 godine proveo na intenzivnoj edukaciji operativne tehnike u Kliničkom centru Ljubljana kod prof.dr. Novaka,u  Klinici za urološku ginekologiju ( kao subspecijalnost ) u Zagrebu kod prof.dr. Rainwajna i prof.dr Bagovića, na Univerzitetskoj klinici u Bazelu – Švajcarska kod prof. Kezera I prof. Almendrala i na Univerzitetskoj klinici u Kataniji ( Italija )kod prof,Palumba.Na svim klinikama je aktivno učestvovao u operativnim programima. U svetu postoji mali broj specijalizovanih klinika za urološku ginekologiju gde se rade specifične operacije spadova bešike I poremećaja statike organa male karlice a Klinika za ginekološku urologiju u Zagrebu je jedna od najcenjenih u Evropi.

Objavio preko 50 stručnih radova u domaćim I inostranim stručnim publikacijama, učestvovao u radu domaćih i evropskih kongresa. Objavio preko 500 edukativnih članaka u javnim glasilima.