Doc Dr Ivan Marjanović rođen je 04.09.1970 godine u Boru.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1995 godine.
Specijalizaciju iz Opšte i vaskularne hirurgije završio je 2004. godine u Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu, a od 2012 godine ima zvanje subspecijaliste iz oblasti vaskularne hirurgije.

Dr Ivan Marjanović je doktorirao 2011 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

– Učestvovao je na više od 50 stručnih skupova i kongresa u zemlji i inostranstvu.
– Autor je više od 40 radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.
– 2015 godine, objavio je monografiju pod nazivom: Hirurško lečenje aneurizme trbušne aorte.

Od 2013 godine izabran je za Nacionalnog delegata Srbije u bordu Evropskog udruženja za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju. Član je i Evropskog udruženja kardio-vaskularnih hirurga, Evropskog udrženja Flebologa kao i Udruženja vaskularnih hirurga Velike Britanije i Irske, i svih relevantnih domaćih udruženja vaskularnih hirurga. Marta 2011 godine sertifikatom Evropskog udruženja vaskularnih hirurga imenovan je za instruktora vaskularne hirurgije Evropskog udruženja.

Posebno interesovanje dr Marjanovića je lečenje aneurizmatske bolesti aorte .

Školovao se u Velikoj Britaniji, St Mary’s hospital, London kao i u SAD, Texas heart hospital, Methodist hospital, i Memorial Hermann hospital, Houston. Jedan je od pionira razvoja endovaskularne hirurgije u Srbiji.

Zaposlen je u Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Vojnomedicinske Akademije.
Docent je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Odbrane u Beogradu.