• Prof. dr Dragan Zamaklar

  Oblasti delatnosti

  Dečija plastična i rekonstruktivna hirurgija  Nastavno zvanje

  Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra hirurgije  Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama):

  Srpsko lekarsko društvo

  Sekcija za dečju hirurgiju SLD

  Sekcija za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju SLD  Naučno-istraživačka delatnost:

  Plastična i rekonstruktivna hirurgija

  Kraniofacijalna hirurgija  Biografija

  Rođen 16.10.1946. u Ogulinu, Republika Hrvatska.

  Gimnaziju završio u Slavonskoj Požegi, Republika Hrvatska.

  Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1970. godine sa prosečnom ocenom 9,28.

  1977. godine položio je specijalistički ispit iz dečje hirurgije.

  1978. godine odbranio je Magistarsku temu pod nazivom « Indikacije za transplantaciju kože kod opečene dece koja su prethodno tretirana različitim metodama »

  1981. godine položio je specijalistički ispit iz plastične i rekonstruktivne hirurgije.

  1981. godine, izabran je za asistenta na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

  1984. godine odbranio je Doktorsku disertaciju pod nazivom « Rekonstrukcija urođenog rascepa primarnog nepca pomoću arterijskog režnja a. facialis »

  1987. godine izabran je za docenta na katedri hirurgije, Medicinskog fakulteta u Beogradu.

  Od 1971. do 1993. godine zaposlen na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Dr Vukan Čupić

  Od 1993. godine do danas zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, kao načelnik odeljenja za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine.

  1993. godine izabran je za vanrednog profesora, a 1998 za redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu.

  U dva navrata je boravio na stručnom usavršavanju u Engleskoj, u Londonu, « Hospital for Sick Children »

  Učestvovao je na domaćim i inostranim kongresima iz oblasti dečje i plastične hirurgije.

  Saradnik i konsultant iz oblasti dečje hirurgije i plastične hirurgije u mnogim centrima u našoj zemlji.  Objavljeni radovi (publikacije):

  Do sada ima objavljenih oko 177 radova iz oblasti dečje i plastične hirurgije.

Doktori - dečija hirurgija