• Pukovnik dr Zoran Čampara

  Opšti podaci

  Rođen 01.01.1958.  Obrazovanje

  20.06.1990. Položio specijalistički ispit iz urologije na VMA

  08.01.1982. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu  Kretanje u službi

  Od 23.12.1997. Lekar specijalista urolog u Klinici za urologiju VMA

  15.04.1997. - 22.12.1997. Zaposlen u bolnici Šabac kao urolog

  10.05.1992. - 14.04.1997. BGŠ VRS - Sokolac, lekar urolog

  11.06.1982. - 09.05.1992. VB Sarajevo - lekar na specijalizaciji i spec. urolog

  18.01.1982. - 10.06.1996. VB Sarajevo i VMC Sarajevo lekar pripravnik i lekar opšte prakse  Stipendije i nagrade

  1976-1981. Stipendija od SSNO SFRJ za studije na Medicinskom fakultetu

  Nagrađivan više puta od nadležnih starešina, Načelnika SnSl JNA, odlikovan od Predsednika RS 1995.  Usavršavanje

  Kao lekar u Klinici za urologiju učestvuje aktivno u svim struičnim aktivnostima koje predstavljaju glavni prepoznatljivi sadržaj stručnog dometa klinike kao što su:

  vrhunske savremene uro-onkološke radikalne i rekonstruktivne procedure, endoskopske op, transplantacija bubrega  Predmeti edukacije

  Kao slušalac učestvovao na svim kursevima udruženja uroploga Srbije i Evrope održanim tokom nacionalnih kongresa u poslednjih deset godina  Članstva

  od 2002. član Evropskog udruženja urologa

  od 1990. Udruženje urologa Srbije  Stručni radovi i knjige

  Kao autor ili koautor učestvovao u izradi 19 stručnih i naučnih radova

  Kao autor i koautor objavio 10 stručnih radova iz oblasti ratne hirurgije i urologije

Doktori - urologija