drborkojosifovskiRadna biografija

Lični podaci

Datum rođenja: 09.09.1956.

E-mail: borkorescuer@yahoo.com

 

Formalno obrazovanje:

1981. Medicinski fakultet

1987. Specijalizacija iz opšte medicine

1991. Subspecijalizacija iz kardiologije

1992. Magisterijum iz kardiologije

1997. Doktorat iz kardiologije

2002. Specijalizacija iz interne medicine

2009. Docentura na Medicinskoj akademiji

 

Neformalno obrazovanje:

2002. Promovisanje u Mentora za urgentna stanja u kardiologiji (Medicinski fakultet u Beogradu)

2006. Završen Kurs za organizovanje službe urgentne medicine u slučaju masovnih nesreća i prirodnih katastrofa(MASHAF-Izrael)

2006. Završen Kurs za instruktora Evropskog Reanimacionog Centra za osnovnu životnu potporu sa upotrebom automatskog defibrilatora

 

Radno iskustvo:

1981-1982. Centar za sportsku medicinu (Omladinska zadruga, Beograd)

1983-1984. Specijalni Zavod za decu i omladinu (Petrovac na Mlavi)

1984-2007. Gradski Zavod za hitnu medicinsku pomoć (Beograd)

2007-2008. Kardiohirurški Centar (Kartum, Sudan)

2009. Specijalna Bolnica Ostrog (Beograd)

2009. Medicinska Akademija Beograd (US Medical School)

2010-2012. Opšta Bolnica UNA (Beograd)

 

Dodatna znanja i veštine:

Menadžerske sposobnosti (bivši direktor Gradskog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd, bivši predsednik UO NGO `Veza` ogranka Medicine Du Mond)

Aktivno znanje makedonskog jezika, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje grčkog jezika