bez_slikeRadna biografija

Opšti podaci

Rođen 1950. godine

 

Obrazovanje

1969-1975. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1965-1969. matura klasične Gimnazije u Beogradu (latinski i starogrčki)

1965. Osnovna škola, Beograd

 

Strani jezici

Engleski-akademski nivo IELTS sedmi stepen

 

Poslediplomsko usavršavanje

1978-1980. Master studije iz Endokrinologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1978-1980. Zaposlen u Odeljenju za ishranu Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu kao stručni saradnik

1980-1985. Specijalizacija iz Pneumoftiziologije u VMA, Beograd

1988. Dvomesečno usavršavanje u Karolinska, Institute Stockholm Sweden, u grupi Per

Camner and Bjorn Mossberg, na problemu mukocilijarnog klirensa

1996. Odbranjena doktorska disertacija „Dijagnostički značaj tumorskih obeleživača u diferencijalnoj dijagnostici pleuralnih izliva“

 

Kretanje u službi

Načelnik drugog pulmološkog odeljenja Klinike za pulmologiju VMA.

Kao Načelnik kliničkog odeljenja odgovoran za planiranje ispitivanja i lečenja plućnih bolesti ležećih i ambulantnih pacijenata. Od dijagnostičkih procedura primenjuje torakocenezu, perkutanu iglenu biopsiju plućne maramice, transtorakalnu iglenu biopsiju pluća, dijagnostičku torakotomiju i bronhoskopiju.

Član konzilijuma za maligne bolesti pluća i pleure

Kao redovni profesor član je naučno nastavnog veća

Učestvuje u izvođenju nastave specijalističkih studija

1984. Specijalista pneumofiziolog i konsultant za plućne bolesti

1980-1984. Lekar na specijalizaciji iz Pneumoftiziologije

 

Projekti

2008. Impulsna oscilometrija u proceni težine hronične opstrukcijske bolesti pluća i hronične srčane slabosti. 2005. Kontrola tuberkuloze u Srbiji

2005. Član istraživačkog tima ispitivanja UV VIS spektofotometrije u dijagnostici telesnih tečnosti u virtuelnim prostorima

 

Stručni radovi i knjige

Autor i koautor više od 80 naučnih radova

Autor monografije Pleuralni izlivi – dijagnostički pristup

Član tima u realizaciji prevoda udžbenika SESIL iz interne medicine na srpskom jeziku

 

Članstva

Evropsko Respiratorno Društvo ERS (European Respiratory Society)

Srpsko Lekarsko Društvo SLD

Lekarska Komora Srbije