drnenadarsovicRadna biografija

Otohirurg na Institutu za ORL i MFH Klinickog Centra Srbije, a ujedno je i docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Dugogodisnje iskustvo u mikrohirurgiji uva. Posebna specijalnost ugradnja kohlearnog implanta, implanata srednjeg uva i stapes proteze kod otoskleroze.
U toku 2000 godine, proveo je 1 mesec na Klinici za ORL Jikei Univerziteta u Tokiju (Japan), kao stipendista.

Završio je edukacione kurseve:
Funkcionalna endoskopska hirurgija nosa i paranazalnih šupljina (prof Stamberger, Beograd, 2002 i Graz 2003),
Laserska hirurgija glave i vrata (prof. Jovanovic, Berlin, 2001),
Kurs temporalne kosti (dr Sultan, Pariz, 2003),
2003 bio na studijskom boravku u klinici Lariboisier u Parisu kod Prof Tran Ba Huy, 2004 ucestvovao kao instruktor na kursu za kohlearnu implantaciju u Madridu.