bez_slikeRadna biografija

Načelnik Prvog odeljenja Klinike za urologiju

Docent dr sc. med. specijalista urolog

Opšti podaci
Rođen 11.04.1963

Obrazovanje
2009. Doktor medicinskih nauka
27.03.2007. Magistar medicinskih nauka
03.06.1999. Specijalistički ispit iz urologije

Kretanje u službi
2007. Načelnik Drugog odeljenja Klinike za urologiju
1996 – 2007. Lekar specijalista urolog na klinici za urologiju
1992 – 1996. Specijalistički staž iz urologije na klinici za urologiju VMA

Stipendije i nagrade
Nagrada – Orden zasluga za narod Beli Anđeo

Članstva
Član Evropskog udruženja urologa
Udruženje urologa Srbije
Urološka sekcija SLD

Stručni radovi i knjige
Kao autor ili koautor učestvovao u izradi 19 stručnih i naučnih radova