aleksandarRadna biografija 

Opšti podaci

Datum rođenja 09.12.1966.

Obrazovanje
01.02.2008. Usmeni ispit na doktorskim studijama, Medicinski fakultet Kragujevac
06.04.2000. Specijalizacija grudne hirurgije, VMA, Klinika za grudnu hirurgiju
21.01.1993. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kretanje u službi
Decembar 2012. Zamenik načelnika Klinike za grudnu hirurgiju VMA
Decembar 2005 Načelnik II odeljenja Klinike za grudnu hirurgiju VMA
April 2000. Načelnik Kabineta za grudnu i kardiohirurgiju VMA

Usavršavanje

*2013. Učešće na međunarodnom seminaru From thoracotomy to VATS, Papanikolau bolnica, Solun, Grčka
*2008. Principi opšte grudne hirurgije, dvomesečno usavršavanje u Univerzitetskoj bolnici Hotel Dieu u Parizu
*2006. Workshop – disekcione tehnike medijastinuma, Barselona
*2005. Minimalna invazivna hirurgija – VATS, Beograd, VMA
*2004. Tehnike proširenih resekcija pluća, hirurgija velikih disajnih puteva, VATS, KC Ljubljana Predavač na više stručnih skupova
Članstva

Evropsko udruženje grudnih hirurga
Udruženje kardiotorakalnih hirurga Srbije
Srpsko lekarsko društvo