dru-vukanicRadna biografija

Mr sci med (iz oblasti neonatalne hirurgije), specijalista dečji hirurg, rođen je 1956. godine u Andrijevici. Zaposlen je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nastavna baza Univerzitetska dečja klinika u Tiršovoj br 10. Magistarsku tezu iz neonatalne hirurgije odbranio je 1988. godine.

Trenutno je na subspecijalizaciji na pedijatrijskoj urologiji. Usavršavao se na dečjoj ortopediji CMH Čikago, a posle tog iskustva bio je prvi ekspert u našoj zemlji za kongenitalne anomalije iz dečje ortopedije. Radio na dečjoj urologiji kod Casey Firlit-a, a zatim završio kurs iz mikro hirurgije sa specijalizacijom za dečju genitalnu hirurgiju.

Obavio je 1983. prvu mikro hiruršku genitalnu operaciju na deci u našoj zemlji koristeći inovativni i novi hirurški trend u svetu. Uvodi u praksu litrotipsiju u urinarnom traktu kod dece 2002.

Kao član tima Douglas Stephans-a, sa North WesternUniverziteta, izučavao urođene anomalije urogenitalnog sistema. Bio je saradnik John-a Raffensperger-a, iz Childrens memorial Hospital, iz Čikaga, SAD, na specijalizaciji neonatalne hirurgije. Završio intenzivne kurseve «Novine u dečjoj hirurgiji» u Trevizu, Italija. Saradnik William-a Caplan-a, North Western University and Children’s Memorial Hospital u Čikagu, SAD. – od 1981. godine član je Srpskog lekarskog društva;

– od 1985. godine bio je član Jugoslovenske asocijacije dečijih hirurga;

– od 1994. godine bio je član Lekarskog društva Crne Gore;

– od 2002. godine bio je član Asocijacije Herniologa Jugoslavije, a sada Saveza Herniologa Srbije;

– od 2002. godine član je Naučnog komiteta Asocijacije Herniologa Srbije;

– od 2003. godine stalni je sudski prevodilac sa lincencom.

– Aktivni član svetskog udruženja za tumore kod dece – SIOP, i nacionalni koordinator

– savetnik za oblast hirurgije.

– Aktivni član svetske internacionalne pedijatrijske transplantacione asocijacije

– IPTA. ( za transplantaciju tkiva i organa kod dece ).

– Član svetske i evropske asocijacije Dečjih hirurga.

– Član svetske i evropske asocijacije Dečjih urologa.

– Osnivač i aktivni član svetskog udruženja za vaskularne pristupe

– VAS

– Predvodnik je tima za transplantaciju bubrega kod dece u Univerzitetskoj dečjoj klinicii u Tiršovoj u Beogradu, i član nacionalne asocijacije. Dr Dragan Vukanić je oženjen i otac dvoje dece. Poznat je po svom humanitarnom radu, velikoj energiji i interesovanjima koja daleko prevazilaze profesiju kojom se bavi. U slobodno vreme bavi se i pčelarstvom. Govori, čita i piše engleski i ruski jezik.