drivicamedenicaRadna biografija

Posebno interesovanje
Artroskopska hirurgija ramena, kolena, skočnog zgloba i lakta
Ekspert iz oblasti hirurgije ramena
Sportska traumatologija
Artroplastike (proteze ) kuka, kolena i ramena

U opštoj bolnici UNA možete obavljati
Preglede ambulantnih i hospializovanih pacijenata, sve vrste gipsanih imobilizacija. Lokalne i intraartikularne aplikacije leka i injekcija (blokade, ACP, PRP), repozicije preloma i zglobova (iščašenja).
Ultrazvučni pregledi zglobova ramena, kolena, mišićnih i tetivnih struktura (npr. Ahilove tetive)

Operativno lečenje
Artroskopske operacije kolena: operacije meniskusa, rekonstrukcija prednje ukrštene veze-ligamenata kolena, nestabilnosti čašice, oštećenje hrskavice kolena i dr.
Artroskopske operacije ramena: nestabilnosti (iščašenja), raskidi rotatorne manžetne, lečenje “bolnog ramena“ i dr.
Artroskopske i druge – otvorene operacije skočnog zgloba-prelomi, iščašenja, nestabilnosti ligamenata skočnog zgloba, tzv“fudbalsko stopalo“ i dr.
Operativno lečenje povreda i preloma koštano-zglobnog sistema (ramena, lakta, ručnog zgloba, šake, kolena, skočnog zgloba ,stopala, kuka)

Lični podaci
Datum rođenja 10.02.1958.g.
Mesto rođenja Bosanska Gradiška,BIH
Telefon +381 62 282421
e-mail drmedenica@gmail.com

Obrazovanje
Gimnazija Slavonski Brod ,1976.g
Medicinski fakultet Sarajevo, 1982.g
Poslediplomske studije oblika specijalizacije iz ortopedije i traumatologije
Vojnomedicinska akademija Beograd 1989-93.g.
Doktorske studije iz artroskopske hirurgije ramena
Medicinski fakultet u Kragujevcu 2005-2009. g
Doktorirao 18.03.2010.g.

Naslov doktorske disertacije:
„Artroskopska stabilizacija ramenog zgloba kod prednje donjeg traumatskog iščašenja
bioresorptivnim I titanijumskim zavrtnjima“

Radno iskustvo
Lekar opšte prakse Banja Luka: 1983-1989.g.
Lekar na specijalizaciji Vojna bolnica Split : 1989-1991.g.
VMA Beograd: 1991-1993.g.
Specijalista ortopedije i traumatologije-
VMA Beograd: od 1991.g.
VMC CVMU: od 2009.g.

Stručno usavršavanje
SOHB BANjICA (Srbija) Usavršavanje iz hirurgije kičme – 1992-1993.g.
SOHB BANjICA (Srbija) Usavršavanje iz dečije ortopedije – 1992-1993.g.
Klagenfurt (Austrija) Usavršavanje iz artroskopske hirurgije ramenog, kolenog
i skočnog zgloba Prof.dr. Georg Lajtai – 2002. g
Salzburg (Austrija) Usavršavanje iz hirurgije i artroskopske hirurgije ramena – 2003.g.
Valdorta (Slovenija) Usavršavanje iz artroskopske hirurgije ramena i kolena – 2004.g
Kopaonik (Srbija) Usavršavanje iz domena artroplastike kuka i kolena – Zymmer – 2005.g .
Beograd (Srbija) Usavršavanje iz osteosinteze – Synthes – 2006.g.
Cape Town (JAR) Usavršavanje iz hirurgije i artroskopske hirurgije ramena Prof. Joe De Beer. (Cape Town Shoulder Institute) – 2007.g.
Annecy (Francuska) Usavršavanje iz artroskopske hirurgije ramena – 2007.g.
Salcburg (Austria) AAF OMI – Međunarodni seminar sa predavanjem i prikazom slučaja – ’’Joint and bone surgery’’ – 2010. g.
Amsterdam (Holandija) Artroskopija i artroplastika ramena i lakta – 2011. g
St.Galen (Švajcarska) Hirurgija ramena i lakta-Kantonalna bolnica St. Galen (Prof. B. Jost) – 2012. g

Članstvo
SLD (Srpsko lekarsko društvo)
SOTA (Srpska ortopedsko traumatološka asocijacija)
STA (Srpska traumatološka asocijacija)
ESSKA 2000 (Evropsko udruženje sportske traumatologije i hirurgije kolena i artroskopije)
ISACOS (Međunarodna asocijacija za artroskopiju i hirurgiju)
Suosnivač i potpredsednik Udruženja za hirurgiju ramena i lakta Srbije

Jezici
Engleski
Ruski

Učešća na inostranim i domaćim kongresima i sastancima:

Na Svetskim ortopedskim kongresima (SICOT) sa svojim radovima kao poster prezentacijama ili oralnim izlaganjem:
– Amsterdam – Holandija 1996. god. ”Primarna stabilizacija strelnih preloma potkolenice spoljašnjim skeletnim fiksatorom”,
– Sydney – Australija 1999. god. ”Strelne povrede potkolenice udružene sa neurovaskularnim povredama”,
– Barcelona – Španija 2002. god. ”Lečenje povreda humerusa kod starijih bolesnika“
– Marrakech – Maroko 2007. god. ”Rani rezultati nestabilnosti ramenog zgloba nakon dislokacija lečenih artroskopskom stabilizacijom – iskustvo jednog hirurga”,
– Hong Kong – Kina 2008. god. ”Artroskopski nalaz na ramenom zglobu nakon traumatske dislokacije”
– Kongres o zdravstvenoj i sanitetskoj službi u ratnim uslovima, Banja Luka, 1992. god.
– Kongres ratne hirurgije – Niš, 1993. god.
– XXXI Internacionalni kongres Ratne medicine, Peking, Kina, 1996. god.,
– XVI Internacionalni kongres Grčke hirurgije, Thessaloniki, 1996. god.
– Prvi dani sportske medicine republike Crne Gore i regije Pulja-Herceg Novi, 1997 god.
– X Internacionalni kongres evropskog udruženja za hirurgiju ramena i lakta, Salzburg, 1997. god.
– Evropski kongres traumatologa. Prag 2004. god,
– Evropski kongres endoskopske hirurgije Atina, 2004. god.
– Kongres ortopeda Srbije SOTA, Beograd, 2008.
– Kongres STA (Srpska traumatološka asocijacija) – Subotica, 2009.

Godišnji sastanak artroudruženja ortopeda Makedonije sa predavanjem:
„Reviziona rekonstrukcija prednje ukrštene veze“- Skoplje, 2009.g
– Međunarodni sastanak udruženja za hirurgiju ramena i lakta – Zagreb 2009.g.
– Međunarodni seminar ’’Joint and Bone surgery ’’ (AAF OMI Salcburg Austria) – 2010.g.
– Edukacija iz artroskopija i artroplastika ramena i lakta(Amsterdam ) – 2011.g.
– Sastanka evropskog udruženja za hirurgiju ramena i lakta(SECEC-ESSE) – Dubrovnik 2012.g
– Evropski kongres za hirurgiju kolena i sportsku traumatologiju (ESSKA) – Firenca 2013. g

Spisak objavljenih radova i knjiga:
1. Knjiga: `POSTOPERATIVNA STABILNOST RAMENOG ZGLOBA`, Zadužbina Andrejević, Beograd 2011.g

Rad u međunarodnom časopisu (sa sci liste) M24
1. Medenica I, Radunović A, Madžarac D, Zorić M, Bokonjić D, Stojković B. Artroskopski nalaz ramenog zgloba nakon iščašenja, Vojnosanitetski pregled, 2009; 66(7): 517-52
2. Medenica I, Luković M, Radoičić D. Reviziona artroplastika kuka Waldemar Link custom-made totalnom endoprotezom, Vojnosanitetski pregled, 2010; 67(2): 179-182

Rad u međunarodnom časopisu M23
2. Medenica I., Lukovic M., Starcevic S. Madzarac D. Arthroscopic subacromial decompresion, Medicus 2007; 8 (3): 108-111

Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja, štampan u izvodu M34
1. Medenica I. Early results of shoulder instability and dislocation treated with arthroscopic anterior stabilization-one surgeon experience, Fifth SICOT – Marrakech Morocco 2007,
2. Medenica I, Jovanovic Z. War fractures of Tibia-Methods of definitive stabilization, SICOT 1996 Amsterdam,
3. Medenica I, Jovanovic Z. War fractures of Tibia accompanied with injury of neurovascular bundle, XXXI International Congress on Military Medicine, Beijing, China 1996,
4. Medenica I, Pokimica Lj. Nonoperative treatment of fractures of the proximal humerus in oldery patients, SICOT Sydney, 1999,
5. Medenica I, Radunovic A, Madžarac D. Arthroscopic findings after anterior shoulder dislocation, SICOT Hong Kong, China, 2008.

Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja, štampan u izvodu M64
1. Medenica I, Jovanović Z. Prednja hronična nestabilnost ramenog zgloba, Prvi dani sportske medicine republike Crne Gore i regije Pulja, 1997,
2. Medenica I, Jovanović Z. Popović Z. Hirurško lečenje strelnih preloma-primarna hirurgija, Kongres funkcionisanja zdravstvene i sanitetske službe u uslovima rata 1991–1992. god, Banja Luka 1992,
3. Medenica I, Madžarac D, Radunović A, Radojčić D. Korelacija između kliničke dijagnoze raskida rotatorne manžetne i artroskopskog nalaza, SUOT, Beograd, 2008.
4. Medenica I, Madžarac D, Radunović A, Radojčić D. Artroskopska stabilizacija prednje donje nestabilnosti ramenog zgloba, SUOT, Beograd, 2008