drmilanerdoglijaRadna biografija

Rođen sam 09.08.1970.g. u Kraljevu, gde sam završio osnovnu i srednju školu.

Medicinski fakultet u Beogradu završio sam u januaru 1996. godine sa prosečnom ocenom 8,00. U ZC“Studenica“ u Kraljevu sam pohađao pripravnički staž i stručni ispit položio u februaru 1997. godine. Radio sam kao lekar opšte prakse u opštoj bolnici „Sv.Nikola“ u Kraljevu tokom 1997.g., a posle služenja vojske od 1998 do 2000.g. službovao sam u vojnim ambulantama u Baru, Čačku i Beogradu.
Od marta 2000.g. bio sam na specijalizaciji iz anesteziologije u Vojnomedicinskoj akademiji da bi nastavio u decembru iste godine specijalizaciju iz otorinolaringologije. Specijalistički ispit sam položio u decembru 2004. sa odličnom ocenom. Od tada radim na Odeljenju otologije Klinike za otorinolaringologiju Vojnomedicinske akademije, s tim da sam u periodu od septembra 2005. do juna 2006.g. službovao u VMC Novi Beograd.

Uže oblasti interesovanja su mi otologija, otohirurgija i audiologija. Učestvovao sam na većem broju kongresa u zemlji i inostranstvu, gde sam izlagao svoje radove iz oblasti otologije-otohirurgije. Na usavršavanju iz oblasti otohirurgije bio sam u „Institutu za uvo“ u Londonu u oktobru-novembru 2008.g. i u „IRDC Univerzitetskoj bolnici“ u Lajpcigu u martu 2012.g.
Postdiplomske studije na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži završio sam 2001/2002.g. sa ukupnim brojem ECTS bodova 63, sa završnim radom na temu „Kancerogene supstance organskog porekla u hrani“ i završnom ocenom A.
Govorim engleski jezik, a služim se ruskim.