drnenadnovakovicRadna biografija

Lični podaci
08.08.1975.

Obrazovanje
1982-1990 Osnovna škola ,,Jovan Popović” Kruševac
1990-1994 Gimnazija prirodno-matematički smer
1990-1994 Medicinska škola – smer: fizioterapeut tehničar
1994-2000 Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu
2000-2001 Lekarski staž, Gradska bolnica ,,Zvezdara”
2002-2008 Specijalizacija iz neurohirurgije na klinici za neurohirurgiju VMA
2011- Doktorske studije, oblast – rekonstruktivna hirurgija

Treninzi i druga edukacija
2008 Stručno usavršavanje, Kliničko-bolnički centar Ljubljana
2009 Stručno usavršavanje – oblast: Komplikacije kod operacija u spinalnoj hirurgiji, Solun, Grčka ,,AO Spine”
2010 Stručno usavršavanje – oblast: Hidrocefalus Istanbul, Turska
2011 Workshop Hirurgija epilepsije KBC ,,Beograd”
2012 Stručno usavršavanje – Hirurgija baze lobanje i endoskopija u neurohirurgiji ,,IRCAD” Strazbur, Francuska

Jezici
Engleski

Radno iskustvo
2000-2001 Lekar na stažu u Gradskoj bolnici ,,Zvezdara”
2002-2008 Lekar na specijalizaciji na VMA Klinika za neurohirurgiju
2005-2007 Aktivno vojno lice – čin: Poručnik na VMA
2007-2011 Aktivno vojno lice – čin: Kapetan na VMA
2011- Aktivno vojno lice – čin: Major na VMA
2008 Lekar specijalista neurohirurgije na VMA Klinika za neurohirurgiju