drradmiloroncevicRadna biografija

Dr Radmilo Rončević je istaknuti srpski plastični i kronofacijalni hirurg sa velikim međunarodnim iskustvom. On je istaknuti gostujući profesor na mnogim američkim, evropskim i svetskim univerzitetima. Autor je više od 100 naučnih radova objavljenih u vodećim stručnim časopisima o plastičnoj hirurgiji.

Predavač na kongresima o plastičnoj i kronofacijalnoj hirurgiji.

Dr Rončević je pionir u oblasti hirurškog lečenja endokrina oftalmopatije (buljave oči) u svetu. Dobitnik je brojnih priznanja od Američkog udruženja plastičnih hirurga za svoj rad, uključujući i poglavlja u dve knjige štampane u SAD-u (endokrina oftalmopatija – hirurško lečenje, operacija mišića orbite oka). Dr Rončević je član Međunarodne konfederacije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (IPRAS), Međunarodno društvo za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS) i Evropsko udruženje za kronomaksilofacijalnu hirurgiju (EACMFS).