+381 11 785 8777

0-24h Sa Vama

icon-white-7

“Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.”

— Erich Fromm

Opširnije

Grba na nosu najčešći je razlog zbog kog se pacijenti obraćaju estetskom hirurgu za operaciju nosa. Da bi dorzum nosa bio estetski prihvatljiv može biti visok ili nizak ,ali mora biti ravan tako da je osnovna želja upravo ravan nos.
Većina pacijenata nezadovoljna je izgledom nosa upravo zbog grbe koju imaju na dorzumu, i zahtevaju da ona bude uklonjena. Iako takav zahtev deluje potpuno razumno, intervencija na jednom delu nosa utiče i na njegove druge delove, kao i na celokupni izgled nosa pa samim tim i lica.
Uklanjanje grbe sa nosa , nos svakako čini lepšim,ali nakon takve intervencije, neke druge nepravilnosti mogu doći do izražaja.
Nakon uklanjanja grbe , nos izgleda duži ,sa vrhom okrenutim na dole, što je estetski neprihvatljivo.
Takođe , dešava se da tokom intervencije,hirurg ponekad ukloni previše koštanog dela sa grbe, a ne ukloni rskavičavi deo septuma, čime nos dobija totalno nepoželjan izgled i neophodna je nova operacija.
Pre same intervencije poželjno je uraditi photoshop simulaciju , da bismo videli kako nos može izgledati nakon intervencije, uspeh je veći od 90 % .

Kod devojaka koje žele da uklone grbu sa dorzuma , neophodno je ukloniti koštani deo dletom ili raspom, a onda korigovati rskavice, tako da se dobije fina ravna linija dorzuma nosa, ponekad i blago konkavna.
Da bi nos imao lep , konačan izgled moramo nosne kosti izlomiti i postaviti ih u adekvatan položaj.
Vrh nosa je neophodno podići i zarotirati na gore, rskavice vrha najčešće treba smanjiti , a ceo nos po vertikali treba skratiti.
Kad sve to uradimo i nos upakujemo u gips, možemo očekivati dobar rezultat.
Ponekad na krajnji efekat čekamo i dobrih 6 do 12 meseci , dok ne prođu svi otoci i izblede ožiljci.