nebojsaRadna biografija

Potpukovnik asist. Dr Nebojša Marić

Opšti podaci
Rođen 19.08.1973. godine
Obrazovanje
*Poslediplomske studije oblika specijalizacije, VMA Beograd, Klinika za grudnu hirurgiju
Specijalista od marta 2009. godine
*2008. Doktorske akademske studije Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, smer: Klinička i eksperimentalna hirurgija
*1999. Medicinski fakultet u Kragujevcu

Kretanje u službi

*2010. Načelnik Kabineta za grudnu hirurgiju VMA
*2009. Lekar specijalista na Drugom odeljenju Klinike za grudnu hirurgiju
*2004. Započeo specijalizaciju iz grudne hirurgije u VMA
*2001. Načelnik sanitetske službe Sektora za logistiku Generalštaba VSCG, Kraljevo
*2001. Škola rezervnih oficira, Beograd
*2000. Položio stručni ispit

Usavršavanja

*2015.god. Delegat na Evropskom kongresu grudnih hirurga , Lisabon , Portugal

*2015. god. Učesnik ekspertskog simpozijuma iz minimalno invazivnih grudnohirurških procedura i Uniportalne VATS hirurgije , Prag , Češka

*2014.Usavršavanje iz VATS hirurgije u Univerzitetskoj bolnici „Porto del Hiero“ Madrid , Španija

*2014. Moderator i predsednik oraganizacionog odbora Simpozijuma „Aktuelni principi u grudnoj hirurgiji“ VMA Beograd
*2013. Učešće na ekspertskom VATS simpozijumu, Univerzitetska Tegenio bolnica, Solun, Grčka

*2012. Stručno usavršavanje o primeni lasera u grudnoj hirurgiji, Univerzitetska klinika Frajburg, Nemačka

*2011. Stručno usavršavanje u trajanju od dva meseca iz oblasti VATS, videoasistirana medijastinoskopija i antirefluksne operacije, Torakoskopski centar Univerzitetske klinike Golnik, Slovenija

*2005. International Workshop – Minimally Invasive Operating Techniques in Thoracic Surgery, VMA Beograd
Članstva
*Član predsedništva grudnih hirurga Srbije pri Srpskom lekarskom društvu
*Lekarska komora Srbije
*Srpsko lekarsko društvo
*Član evropskog udruženja grudnih hirurga