bez_slikeRadna biografija

Opšti podaci
Rođen 14. aprila 1970.

Obrazovanje
Specijalizacija iz opšte hirurgije
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Kretanje u službi
od 1992. Lekar specijalista hirurg, Klinika za opštu hirurgiju, VMA
1986 – 1990. Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, VMA Beograd

Stipendije i nagrade
Više nagrada i pohvala načelnika Vojnomedicinske akademije

Predmeti edukacije
Hepatobiliopankreasna hirurgija
Transplantacija jetre

Stručna usavršavanja
2010. Hanover, Nemačka: Klinika za opštu i transplantacionu hirurgiju, odeljenje hepatobiliopankreasne hirurgije

Članstva
Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)

Oblasti istraživanja:
Hepatobiliopankreasna hirurgija