drbozinaradevicRadna biografija

Radno iskustvo
1985 Redovni profesor hirurgije i šef katedre hirurgije, Medicinski fakultet u Tuzli
1998 – 2003 Redovni profesor hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd i šef nastavne baze hirurgije IKVB Dedinje.
1989 – 1993 Direktor hirurške klinike Kliničkog centra Tuzla
1996 – 2000 Direktor hirurške klinike IKVB Dedinje
1995 – 2003 Rukovodilac programa transplantacije u IKVB Dedinje, organizator stručnog programa i realizator prvih transplantacija jetre od kadavera i živog davaoca.

Obrazovanje
1962 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1970 Specijalizacija opšte hirurgije VMA, Beograd
1975 – 1977 Subspecijalizacija vaskularne hirurgije, Institut kliničke i eksperimentalne medicine, Prag ČSSR
Doktor medicinskih nauka, eksperimentalno klinička studija rađena u Institutu u Pragu
1977 Mentor Prof.dr. Libor Hejhal, Odbrana u Sarajevu

Stručna usavršavanja
1975 – 1977 IKEM Prag
1988 – 1989 Oxford John Radclife Hospital
1989 – 1990 Houston Texas heart Institut
1995 Hanover transplantacija jetre

Oblasti dugogodišnjih aktivnosti
Vaskularna hirurgija/ oboljenja arterija i vena/ Karotidne, vertebralne, podključne arterije i glomus tumor. Descedentna grudna i trbušna aorta, arterije trbušnih organa i arterije nogu. Operacije na veni kavi i venama nogu. Medikamentozno lečenje, tromboza vena i nekih bolesti arterija. Pristupi za dijalizu. Hirurgija jetre, žučnih puteva i krvnih sudova i transplantacija jetre. Hirurgija portne hipertenzije portno sistemski šant.
Hirurgija pankreasa i slezine, i endokrinih žlezda. Hirurgija retroperitoneuma.

Publikacije
Autor 3 knjige, koautor u 5 knjiga, više od 200 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Mentor za 8 doktorskih disertacija, 9 magistratura i subspecijalizacija.

Profesionalna članstva
Član nekoliko domaćih i inostranih profesionalnih specijalističkih i subspecijalističkih udruženja.