drdragannikolicRadna biografija

Radno mesto

Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1984. do 2006., načelnik Klinike za ortopediju i traumatologiju od 2001. do 2006.
Profesor je na katedri za hirurgiju Vojnomedicinske akademije

Obrazovanje

Medicinski fakultet u Beogradu 1974. godine.
Specijalizacija iz ortopedske hirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1984. godine
Doktorska disertacija „ Povrede lateralnog meniskusa kod svežih raskida prednje ukrštene veze kolena“, 1994. godine

Usavršavanje u inostranstvu

Razvoj i uvođenje endoskopskih hirurških intervencija kolenog zgloba – Velika Britanija 1988.

Publikacije

Brojni radovi prezentovani na više kongresa u zemlji i inostranstvu i stranim stručnim časopisima
Knjiga o povredama i lečenju meniskoligamentarnog aparata kolenog zgloba, 2006.

Posebna interesovanja

Ekspert je za koleni zglob (aloartroplastične hirurške intervencije i ugradnje endoproteza kuka i kolena),
Radi dijagnostičku artroskopiju
Ima veliko praktično iskukstvo u hirurškom lečenju ratnih povreda ekstremiteta, reparatornih i rekonstruktivnih hirurških intervencija kod svežih, zastarelih i komplikovanih povreda.