drmiodraglazicRadna biografija

Radno mesto/radno iskustvo:
Urološka klinika Kliničkog centra Srbije (od 1979. do 1994.)
Upravnik Klinike za urologiju KBC”Dr Dragiša Mišović-Dedinje” u Beogradu (od 1994.)

Nastavna delatnost (na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu):
Asistent (od 1992.)
Docent (od 1998.)
Vanredni profesor (od 2006.)

Obrazovanje:
Medicinski fakultat Univerziteta u Beogradu (1977.)
Specijalistički ispit iz urologije (1985.)
Magistarski rad (1985.)
Doktorska disertacija (1990.)

Publikacije:
Poglavlja u šest udžbenika
40 stručnih radova
Više od 100 saopštenja na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima
Veliki broj predavanja po pozivu na stručnim skupovima

Studijski boravci i edukacije:
Minhen (1998.)
Slovengradec (1998.)
Ljubljana (2002.)

Profesionalna članstva:
Urološka sekcija SLD
Udruženje urologa Srbije
European Association of Urology
Societe Internationale d’Urologie
International Continence Society
Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju
Jugoslovensko udruženje za antimikrobnu hemoterapiju