drradivojbrdarRadna biografija

Radno mesto
Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1978. godine, šef dečije ortopedije i traumatologije i zamenik generalnog direktora
Medicinski fakultet u Beogradu, redovni profesor od 1998.

Obrazovanje
Medicinski fakultet u Beogradu 1975. godine
Specijalizacija iz dečije hirurgije 1983. godine
Subspecijalizacija iz dečije ortopedije 2007. godine
Doktorat iz dečije ortopedije iz oblasti ortopedije dečijeg kuka 1992. godine

Stručna usavršavanja u inostranstvu
Usavršavanje iz ortopedske hirurgije stopala kod dece u Čikagu 6 meseci, 1990.
Usavršavanje u Kurganu, Rusija kod Profesora Ilizarova 3 meseca, 1986.

Publikacije
Objavio je veliki broj radova i učestvovao na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu
Pogledajte PubMed listing publikacija

Nagrade
Dobitnik je nagrade ”Petar Kostić” 1984. godine

Posebna intresovanja
Lečenje bolesti dečijeg stopala i kuka
Lečenje deformiteta grudnog koša