drborislavstijeljaRadna biografija

Medicinski fakultet završio u Beogradu 1973.godine, a specijalizaciju iz urologije 1982.godine na VMA u Beogradu.
Doktorirao iz oblasti urologije 1992. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
Izabran za profesora 1999. godine. Od 2002-2008 načelnik Klinike za urologiju VMA.
1985. Godine usavršavao se na Univerzitetskoj klinici u Maincu, a 1989. godine u Kraljevskoj bolnici u Kopenhagenu.
U dva mandata bio predsednik Urološke sekcije SLD .
Autor je više od 50 naučnih i stručnih radova iz oblasti urologije.