bez_slikeRadna biografija

Načelnik odeljenja za hepatobilijarnu i pankreasnu hirurgiju

Opšti podaci
Rođen 18.04.1959.

Obrazovanje
1986 – 1990. Specijalizacija opšte i vaskularne hirurgije, VMA Beograd
1978 – 1983. Medicinski fakultet u Beogradu

Kretanje u službi
2010 – 2011. Načelnik Odeljenja abdominalne hirurgije
dec 2007 – jan 2010. Načelnik Odeljenja koloproktologije
2006 – 2007. Načelnik Odeljenja za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke
Od 2011. Šef Katedre za hirurgiju 1
2006 – 2011. Zamenik šefa Katedre za hirurgiju 1
1990 – 2005. Lekar u Odeljenju koloproktologije

Stručno usavršavanje
2005. Univerzitet Pitsburg (SAD), predmet edukacije – hepatobilijarna hirurgija,
transplantacija organa

Projekti
Transplantacija organa na VMA