drnebojsastankovicRadna biografija

Rođen: 30. novembra 1951. godine.

Edukacija:

1971-1976. Medicinski fakultet u Nišu

1977. Sanitetska oficirska škola

1982-1986. Specijalizacija opšte hirurgije u VMA

1990. Centar za hepato-bilijarnu hirurgiju i transplantaciju jetre „ Paul
Brousse“ Paris (prof. H. Bismuth) i Medicinski fakultet Paris- Sud.

Više Advances kurseva iz raznih oblasti abdominalne hirurgije u domaćim i
inostranim hirurškim centrima.

Uže oblasti rada i istraživanja:

Hirurgija jetre, žučnih puteva i pankreasa, ratne povrede trbuha,
transplantacija jetre i pankreasa, laparoskopska hirurgija, istorija hirurgije.

1992. Doktor nauka (PhD) sa tezom „ Novi pristup u hirurškom lečenju
hidatidne bolesti jetre“ , VMA Beograd.

Kretanje u službi:

1980-1982. načelnik sanitetske službe divizije JNA.

1998-2005. načelnik odeljenja u Klinici za opštu i vaskularnu hirurgiju VMA.

2005-2011. načelnik Klinike za abdominalnu i endokrinu hirurgiju i načelnik
Grupe hirurških klinika VMA.

2011 – 2012. načelnik Klinike za opštu hirurgiju

2012 – 2013. pomoćnik načelnika VMA

Pukovnik u penziji od 2014.godine

Sadašnji status:

Od 2004. godine redovni profesor opšte hirurgije u VMA, Beograd (od
2012. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane).

Član Naučno-nastavnog veća i Veća za zdravstvenu delatnost u BMA.

Predsednik ispitne komisije za opštu hirurgiju.

Mentor za specijalistički staž iz Opšte hirurgije.

Referent za izbor u zvanje Primarijus.

2006. – 2010. član Upravnog odbora i Skupštine Lekarske komore Srbije

Od 2008. – predsednik Hirurške sekcije SLD-a ( reizabran 2011. godine
za naredni 4 – godišnji period ).

Objavio je knjigu, 8 poglavlja u monografijama i knjigama i 187 rada.

Od 2007. godine > 10 radova u „SCI“ časopisima.

„ R“koeficijent 182,67; SCI- 86, održao je 52 predavanja u zemlji
i 32 u inostranstvu.

Mentor je u 11 magistarskih i četiri doktororske teze.

Rukovodio u dva, a učestvovao u tri naučno-istraživačka projekta.

Govori engleski, francuski i ruski jezik.

Članstvo u stručnim udruženjima:

Akademija Medicinskih nauka SLD-a (redovan član).

Hirurška sekcija SLD-a (predsednik),

Društvo koloproktologa Jugoslavije,

Udruženje onkoloških hirurga Srbije (član Upravnog odbora),

Assotiation of Military Surgeons United States(AMSUS),

International Society of Surgery (ISS),

Fellow of the International College of Surgeons (ICS),

International Assotiation of Surgeons and Gastroenterologists (IASG),

European Digestive Surgery (EDS),

International Hepato-Pancreato-Biliary Assotiation (IHPBA),

European Assotiation of Trauma and Emergency Surgery (EATES),

Balcan Union of Oncology (BUON).

Pohvale i odlikovanja:

Više pohvala i zahvalnica.

1994. Diploma SLD-a.

2012. Povelja SLD – a.

Orden za zasluge sa srebrnim mačevima.

Orden za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena.