bez_slikeRadna biografija

Opšti podaci:
Rođen 2. avgusta 1959. godine u Banja Luci

Obrazovanje:
2007. Doktor medicinskih nauka VMA
2000. Magistar medicinskih nauka VMA
1991. Specijalista maksilofacijalne hirurgije VMA
1978 – 1984. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kretanje u službi:
2005. Reizabran za asistenta VMA na predmetu maksilofacijalna hirurgija
Od 2002. Načelnik Odeljenja za maksilofacijalnu hirurgiju
2001. Asistent VMA na predmetu maksilofacijalna hirurgija
1991 – 2001. Lekar specijalista u Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju
1987 – 1991. Lekar na specijalizaciji u Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju

Predmet edukacije:
2000. Workshop – maksilofacijalna traumatologija, Beograd
1989. Kurs iz mikrovaskularne hirurgije, Hanover

Članstva:
Član je Srpskog lekarskog društva (SLD), Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije
i EACMFS – European Association of Cranio-Maxillofacial Surgeons

Stručni radovi i knjige:
Autor je preko 100 stručnih radova iz oblasti maksilofacijalne hirurgije. “Faktori
rasta u koštanoj regeneraciji”, Zadužbina Reljić, 2007