drzorancamparaRadna biografija

Opšti podaci
Rođen 01.01.1958.

Obrazovanje
20.06.1990. Položio specijalistički ispit iz urologije na VMA
08.01.1982. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

Kretanje u službi
Od 23.12.1997. Lekar specijalista urolog u Klinici za urologiju VMA
15.04.1997. – 22.12.1997. Zaposlen u bolnici Šabac kao urolog
10.05.1992. – 14.04.1997. BGŠ VRS – Sokolac, lekar urolog
11.06.1982. – 09.05.1992. VB Sarajevo – lekar na specijalizaciji i spec. urolog
18.01.1982. – 10.06.1996. VB Sarajevo i VMC Sarajevo lekar pripravnik i lekar opšte prakse

Stipendije i nagrade
1976-1981. Stipendija od SSNO SFRJ za studije na Medicinskom fakultetu
Nagrađivan više puta od nadležnih starešina, Načelnika SnSl JNA, odlikovan od Predsednika RS 1995.

Usavršavanje
Kao lekar u Klinici za urologiju učestvuje aktivno u svim struičnim aktivnostima koje predstavljaju glavni prepoznatljivi sadržaj stručnog dometa klinike kao što su:
vrhunske savremene uro-onkološke radikalne i rekonstruktivne procedure, endoskopske op, transplantacija bubrega

Predmeti edukacije
Kao slušalac učestvovao na svim kursevima udruženja uroploga Srbije i Evrope održanim tokom nacionalnih kongresa u poslednjih deset godina

Članstva
od 2002. član Evropskog udruženja urologa
od 1990. Udruženje urologa Srbije

Stručni radovi i knjige
Kao autor ili koautor učestvovao u izradi 19 stručnih i naučnih radova
Kao autor i koautor objavio 10 stručnih radova iz oblasti ratne hirurgije i urologije