44Radna biografija

Posle završenih osnovne škole i gimnazije, 1983. God. sam završio Medicinski fakultet, 1984-85. SOŠ (sanitetsku oficirsku školu) i radio od 1984 do 1994. U Bolnici “Studenica“ u Kraljevu gde sam od 1986-87 bio načelnik Hitne službe.

1991. god. Sam završio specijalizaciju iz Anesteziologije sa reanimatologijom na VMA, a ubrzo posle toga kao dobrovoljac u organizaciji tadašnjeg Ministarstva zdravlja iz Beograda od 1.9.1991 do 1.4.1992. proveo kao Sanitetski kapetan, anesteziolog u ratnim bolicama Republike Srpske Krajine (Glina, Petrova Gora, Dvor na Uni). Većinu tog vremena (kao jedini anesteziolog na celoj Baniji i Kordunu) sam učestvovao u zbrinjavanju oko 3500 ranjenika, i to smatram svojim navečim ličnim, profesionalnim i ljudskim uspehom.

Od 1995 do 2005 sam bio anesteziolog u bolnici „Dr Dragiša Mišović“ u Beogradu gde sam obavljao i posao predavača na Postdiplomskoj nastavi i predavača u Školi laparoskopske hirurgije.

U tom periodu je rađena velika studija čiji sam bio nosilac i koji se odnosio na Periduralnu anesteziju u torakalnoj (grudnoj ) regiji. Autor sam magistarske teze pod nazivom „Ventilatorna funkcija pluća kod torakalne periduralne anestezije korišćene za operacije u gornjem abdomenu“.

Od 2007 godine sam osnivač i anesteziolog u privatnoj Opštoj bolnici „UNA“.

Autor sam više naučnih radova objavljivanih u stručnoj medicinskoj literaturi.