Opšti podaci

Rođen 12.10.1961.

Obrazovanje:

2012. Doktorska disertacija, VMA Beograd. Efekat preoperativne primene omega tri nezasićenih masnih kiselina u prevenciji ishemijsko – reperfuzionog oštećenja miokarda kod operacije revaskularizacije miokarda sa primenom vantelesnog krvotoka.

2006. Asistent

2005. Magistarski rad, VMA Beograd. Hemodinamski, respiratorni i metabolički parametri posle infuzije 7,5% NaCl kod operacija revaskularizacije srčanog mišića.

1994 – 1998. Specijalizacija iz anesteziologije i intenzivne terapije, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd

1981 – 1987. Doktor medicine, Medicinski fakultet Beograd

 

Kretanje u službi:

2007. Načelnik Odeljenja za intenzivnu terapiju, Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, VMA Beograd

2004 – 2007. Načelnik odeljenja za buđenje, Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, VMA, Beograd

1998 – 2004. Anesteziolog u Klinici za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, VMA, Beograd

1992 – 1994. Načelnik garnizonske ambulante u Kosovskoj Mitrovici

1990 – 1992. Lekar u garnizonskoj ambulanti Lađevci

Usavršavanje

2005. Pittsburg, USA, Institut za transplantaciju Thomas Starzl

Predmet edukacije

2007. Trauma kurs, Norveška

1998. Predavač po pozivu na brojnim stručnim skupovima anesteziologije, urgentne medicine, reanimacije i traume u zemlji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori

 

Projekti

2007. GENOSEPT studija

 

Članstvo

1998. Član Udruženja anesteziologa i intenzivista Jugoslavije

1998. Član Udruženja za regionalnu anesteziju Srbije (SARA)

1998. Član Udruženja anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije (UART)

1994. Član Sekcije za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Srpskog Lekarskog Društva